Vrena

20140920Vrenainvigningar 013Lokalt driven landsbygdsutveckling – Servicepunkt Vrena

Hos Handlarn i Vrena kan du handla dina dagligvaror. Öppet Måndag-Fredag 10-19, Lördag 10-15 och söndag 11-15. Sedan 2014 är även Handlarn i Vrena en av kommunens servicepunkter.

 

20140920Vrenainvigningar 060

Det innebär att du här kan köpa vissa apoteksvaror samt hämta ut dina recept-mediciner. Du kan sitta ner en stund i fikahörnan. Här finns turistinformation samt en dator med internet där du kan söka information.

Servicepukten invigdes den 20 september, samma dag som den nya fina lekplatsen vid skokan invigdes. Nästan hela Vrena var på fötter och firade att orten fått ytterligare attraktioner. Intresseföreningen bjöd på korv och affären hade fina erbjudanden.Intresseföreningen bjuder på korv

 

Serviceplan för Vrena

Ur “Underlag till Serviceplan för Landsbygden i Nyköpings kommun 2019 – 2022”
Läs hela “Underlag till serviceplan Nyköping landsbygd” (pdf)

Antal invånare i tätorten: 644
Antal invånare inkl. omland: 1015

Ortsbeskrivning

Vrena ligger 2,5 mil NV om Nyköping. Här bor idag 644 invånare i själva samhället och 371 på landsbygden runt om, totalt ca 1.015 (2018-12-31). Invånarantalet har varit ungefär detsamma i många år. Antalet invånare hade sannolikt ökat om det funnits fler bostäder, framförallt hyresbostäder/seniorboenden. De villor som kommer ut till försäljning säljs snabbt. Vrenas största tillgång och ”attraktion” är naturen och sjöarna.

I Vrena finns:

* Skola F-6 som sedan 2013 drivs som friskola av en ideell förening. Elevantalet har ökat varje år sedan friskolan startade och är nu ca 85. Skolan är en av ortens allra största tillgångar, då många barnfamiljer väljer att flytta hit pga. av skolan. Sedan några år drivs även förskolan i friskolans regi och har idag drygt 50 barn.

* Affär som drivs av ett bolag bestående av några lokala företagare. Bra service med öppet varje dag. Bra basutbud på de varor man behöver. Utmaningen är att få fler att handla mer för att öka lönsamheten. Affären är servicepunkt.

* Obemannad bensinstation (Din-X)

* Restaurang/pizzeria. Bra läge intill väg 52.

* Busskommunikationerna är bra dagtid. En buss i halvtimmen till Nyköping. Något sämre täthet till Flen/Katrineholm. TGOJs järnväg går genom samhället med trafikeras idag bara med godstrafik.

* Trafik: Idag kör trafiken alldeles för fort på väg 52 genom samhället. Hastighetsbegränsningen 50 km/tim följs inte. Stor olycksrisk och orosfaktor.

* Boende: Flera kommunala tomter finns nu, efter en lång process, till salu. Ytterligare tomter är planerade av privat markägare, men där stöter man på trubbel hos länsstyrelsen bl. a för det strandnära läget. Trots att Vrena är ett LIS-område. Det finns stor efterfrågan på senior/serviceboenden.

* Fritid: I Vrena finns ett mycket fint kommunalt bad som är välbesökt, inte bara av ortsbor. Vintertid är det en bra startplats för skridskoåkare. Badet sköts, med visst bidrag från kommunen, av ideellt arbete av idrottsföreningen. Intill badet/fotbollsplanen finns ett motionsspår i vacker miljö som används flitigt, men som är i uselt skick. Både elljus och markunderlag behöver förbättras. Idrottsföreningen/Intresseföreningen har sökt projektpengar från länsstyrelsen, finns goda möjligheter att få detta beviljat, men ev. faller det på att vi inte kunnat lösa kravet på lånegaranti. Idrottsföreningen driver ett välutrustat och välbesökt gym.

Naturen och sjöarna gör att Vrena har ett aktivt friluftsliv för bl a båt, kanot, långfärdsskridsko, cykling.

* Besöksnäringen: Ångslupen Munter kör sommartid populära turer, drar folk från stort område. I anslutning till Munterhamnen finns sommarcafé. Flera privata stuguthyrare finns i Vrena.

En mindre ställplats för husbilar har nyligen startats av idrottsföreningen. Lindeborgs Eco Retreat har mindre hotell/rumsuthyrning.

* Övrig besöksverksamhet: Vrena Grönt med gårdsbutik (grönsaker, blommor, kryddor mm), Vrena Vilt, gårdsbutik med försäljning av viltkött. Vrena Boutique, försäljning inredning, kläder mm.

* Bredband finns i samhället, men saknas på landsbygden runt samhället

Saknas i Vrena eller bör förbättras. Prioritetsordning:

1.      Bostäder
– små (hyres)lägenheter i markplan
– hyreshus med hiss, både till äldre och yngre
– villor, till exempel de som nu äntligen är ute till försäljning och de projekterade vid Långhalsen
– äldreboende
Det finns idag inga lediga boenden i Vrena. Det som kommer ut går åt som smör och vi kan inte växa utan någonstans att bo.

2.      Skolan
Antelet elever ökar, lokalsituationen måste lösas. Diskussion pågår med kommunen om att friskolan ska ta över lokalerna. Viktigt att detta sker på ett sätt som föreningen mäktar med.

3.      Väg 52
Få någon form av trafiksäkring. Trafiken går för fort och gångtunneln som finns är inte tillgänglig för de som ska till bad, idrottsplats och slinga

4.      Grundläggande betaltjänster/paket/post
– närmaste grundläggande betaltjänster finns i Nyköping
– paket från PostNord måste hämtas i Stigtomta. Vi har paketutlämning endast från DHL
– tömning av brevlåda kl 10 måste ändras

5.      Fiber på Vrena landsbygd

6.      Anläggningarna för idrott och motion
– motionsslingan är i stort behov av upprustning vilket Vrena IF/ Intresseföreningen  
söker bidrag från Länsstyrelsen för upprustning. Kan ev. falla på att vi i föreningarna inte kunnat få ett lånelöfte.
– badet behöver ses över. För lite parkeringar vilket gör att det är svårt för räddningstjänsten att komma fram vid nödsituationer. Toatömningen är under all kritik
– Gymnastiksalen är för liten (mindre innebandyplan)
– Vrena IF/ Intresseföreningen har sökt bidrag från Länsstyrelsen för utegym

– På sikt är det önskvärt med en camping. En mindre ställplats för husbilar finns idag, och har en hel del gäster, trots att ingen större marknadsföring skett.

Huvudbudskap från Open Space-möte

Saknas i samhället eller borde förbättras Viktigast för samhället – vad vi vill prioritera
1 Bostäder
Det finns idag inga lediga boenden i Vrena. Det som kommer ut går åt som smör och vi kan inte växa utan någonstans att bo.
– små (hyres)lägenheter i markplan
– hyreshus med hiss, både till äldre och yngre
– villor, till exempel de som nu äntligen är ute till försäljning och de projekterade vid Långhalsen
– äldreboende
2 Antalet elever i skolan ökar, mer lokaler behövs. Diskussion pågår med kommunen om att friskolan ska ta över lokalerna. Viktigt att detta sker på ett sätt som föreningen mäktar med.
3 Trafiksituationen på väg 52 genom samhället Få någon form av trafiksäkring. Trafiken går för fort och gångtunneln som finns är inte tillgänglig för de som ska till bad, idrottsplats och slinga
4 Fiber på Vrena landsbygd Fiber finns i samhället, men saknas på landsbygden runt om. Stor efterfrågan
5 Bad och fritid – motionsslingan är i stort behov av upprustning vilket Vrena IF/ Intresseföreningen
söker bidrag från Länsstyrelsen för upprustning. Kan ev. falla på att föreningarna inte kunnat få ett lånelöfte.
– badet behöver ses över. För lite parkeringar vilket gör att det är svårt för räddningstjänsten att komma fram vid nödsituationer. Toatömningen är under all kritik
– Gymnastiksalen är för liten (mindre innebandyplan)
– Vrena IF/ Intresseföreningen har sökt bidrag från Länsstyrelsen för utegym

– På sikt är det önskvärt med en camping. En mindre ställplats för husbilar finns idag, och har en hel del gästrer, trots att ingen större marknadsföring skett.

6 Grundläggande betaltjänster/paket/post – Närmaste grundläggande betaltjänster finns i Nyköping
– Paket från PostNord måste hämtas i Stigtomta. Vi har paketutlämning endast från DHL
– Önskvärt med postlådetömning senare än kl 10