Stigtomta

button  Besök Stigtomtas Facebooksida

Serviceplan för Stigtomta

Ur “Underlag till Serviceplan för Landsbygden i Nyköpings kommun 2019 – 2022”
Läs hela “Underlag till serviceplan Nyköping landsbygd” (pdf)

Antal invånare i tätorten: 1951
Antal invånare inkl. omland: 2828

Ortsbeskrivning

Stigtomta är en förhållandevis stor förort till Nyköping med ca 2000 invånare. Här finns livsmedelsbutik, bensinmack och sedan någon månad en ny och välutrustad skola med plats för 420 skolelever i Åk 1 – Åk 6 och 120 förskoleelever. Total byggyta 7000 kvm för en kostnad om 164 miljoner.

I Stigtomta finns ca 200 registrerade företag varav knappt hälften är aktiva på orten.

Projektgruppen har haft en dialog med Stigtomtaborna vid ett antal möten under 2019 som har mynnat ut i ett antal önskemål om utbyggd service.

Målbild – så här vill vi ha det:

Trafiksituationen – Väg 52 genom Stigtomta.

Det finns ett stort intresse från invånarna att genomfartstrafiken flyter lugnt inom rådande hastighetsgränser och med en rimlig bullernivå. Fartkameror vid bägge infarterna ( 50 km/t alt. 40 km/t). Hela och välskötta trottoarer.

Välkommen

Välkomstskyltar vid bägge infarterna och tydliga vägvisare till service och företag

Nya bostäder har tillkommit – både villor, radhus och hyreslägenheter. Tillgången till olika bostäder gör det möjligt med en lokal cirkulation för både barnfamiljer och äldre.

Aktiviteter för ungdomar behöver breddas för att möta olika intressen och behov. Detta bör ske i samverkan mellan kyrkan, kommunen, föreningar och föräldrar.

Skog och natur att slå vakt om

Direkt i anslutning till villaområdet vid Tängsta finns en vacker och välskött skog som är mycket populär bland Stigtomtaborna. Den vill vi ha kvar som rekreationsområde.

För besöksnäringen behövs ny/bättre skyltning vid de mest intressanta utflyktsmålen.

Café

Här kan man fika och äta en smörgås. Lätt tillgängligt från genomfarten.

Stigtomtadagen

Varje höst arrangeras en Stigtomtadag för att visa upp vad orten har att erbjuda.

Den första Stigtomtadagen blir 21 september 2019 och blir en manifestation för Stigtomta som framtidsort.

Vägen till målbildens förverkligande – steg för steg

Det är ett långsiktigt arbete att skapa en god anda på en mindre ort – ungefär som att bygga upp ett bra fotbollslag där alla samverkar för ett bra resultat.

Föreningar, företag och bybor

Stigtomtas företagare

Det finns många småföretagare i Stigtomta som vi vill samverka med i våra projekt.

Resurser: Stigtomtabornas kompetens och engagemang via kyrkan föreningar, företag och som individer

Distriktssköterskan finns 2 dagar per vecka i Stigtomta

Bredband saknas på landsbygden runt Stigtomta

Huvudbudskap från Stigtomta

Saknas i samhället eller borde förbättras Viktigast för samhället – vad vi vill prioritera
1  Trafiksäker genomfart – fartkameror Införa hastighetsbegränsning på väg 52. Bygga G/C-vägar i samhället
2  Marknadsföring av samhället Välkomstskyltar vid bägge infarterna. Vägvisare till service och företag.
3 Bredband på landsbygden Att bygga ut fibernätet på landsbygden runt Stigtomta
4 Aktiviteter för ungdomar behöver breddas Gärna i samarbete med kyrkan, kommunen, föreningar och föräldrar.
5