Kontakt Stavsjö

Sammanhållande kontaktperson: Gunnar Casserstedt gunnarcasserstedt@hotmail.com

Arbetsgrupper

Social Service: Ambulerande vårdcentral, Distriktssköterska och Äldreomsorg. Lolo Carlsson

E-handelstjänster: Dataträffpunkt. Gemensam upphandling med eller utan e-handel.
Just nu prova på e-handel. Bosse Ohlsson bosse@stavsjo.se

Utlämning: Post, paket, apotek och systemvaror. Livsmedel och budservice Monica Svensson

Kommunikation: Beställningstrafik, portal gemensam transport. Calle Holmlund

Samlingspunkt: Café ,mötesplats, pub och trubaduraftnar. Fred Öresjö

Barnomsorg: Förskola, skola och kommunikation. Pia Bjork

Andra kontakter i Stavsjö

Stavsjö hemsida
Stavsjö Föreningshus

Stavsjö krog och kafé
Stavsjö Bruksmuseum
Stavsjö Vandrarhem

Facebook: Vi som bor i Stavsjö