Aktuellt Stavsjö

En bortglömd orts envisa bostadspolitik

Hade befolkningsutvecklingen fortsatt peka nedåt skulle Stavsjö vara mer eller mindre tomt 2040. Men med Kiladalens Utveckling har man med gemensamma krafter lyckats vända utvecklingen.

Särtryck (pdf)

 

————————–

Kiladalens  Utvecklings AB  har köpt  Stavsjö skola av kommunen

 Vi har under våren berättat vad ett lokalt utvecklingsbolag är och vad vi avser att Kiladalens Utveckling AB (svb) ska göra för att öka servicen i våra två samhällen.  Bolagets aktieägare har nyligen mottagit ett informationsmail om den senaste utvecklingen.  Det är styrelsens förhoppning att det vi nu kan redovisa skall utgöra ett konkret exempel på vad vi åstadkommit under 6 månader och vad vi vill fortsätta att genomföra ännu bättre med stöd från många fler. Kiladalens Utveckling AB (svb) genomför nu en kapitalresning för att bredda engagemanget och teckningstiden har förlängts till den 30 april så att fler kan delta.

I veckan som gått förvärvade vi Stavsjö skola. Köpet omfattar skolan och gymnastiksalen med all inredning, garaget och hela den tomt på 13 500 kvadratmeter där fastigheten ligger. Tomtmarken omfattar den plats som isrinken ligger på och vi har därmed lyckats säkra upp att rinken även i framtiden får tillgång till vatten och elektricitet.

Vi har idag ett avtal med Landstinget i Sörmland där landstinget åtar sig att i skolan sätta upp en distriktssköteskemottagning som lyder under vårdcentralen Bagaregatan i Nyköping. Läkare kommer att finnas från tid till annan. Personal är rekryterad och landstinget kommer preliminärt att öppna mottagningen under augusti månad.  Vi har påbörjat de förändringar av skolan som krävs för att anpassa del av fastigheten till vårdcentralen. Alla invånare bjuds in till ett s k våffelcafé den 12 april. Vi kommer att förlägga det till skolan så att alla kan få ta del av de åtgärder vi nu gör.

Vi har även ett avtal med tre SFI-lärare som kommer att börja ge s k  migrationssvenska på torsdagar varannan vecka. Migrationssvenska är enklare och skiljer sig från SFI som är den mer strukturerade språkutbildning i tre nivåer man erbjuds sedan ett uppehållstillstånd fastställs.  Våra lärare, som själva är invandrare och en gång i tiden gick sina SFI kurser hos våra första lärare Bitte och Patrik, är numer utbildade SFI-lärare och kommer från Nyköping. Två av lärarna är bördiga från Ungern och en från Irak. Helt fantastiska människor. Migrationssvenskan kommer fortsättningsvis att genomföras i de två lektionssalarna i skolan, något som vi nu kan erbjuda sedan vi övertagit ägandet av skolan. Vi har en positiv dialog med Migrationsverket när det gäller aktiviteter för de tillfälligt boende i Stavsjö.

Under sommaren har svenska kyrkan hyrt skolan för läger och förskolan har under terminerna lånat gymnastiksalen. Vi har åtagit oss att fortsätta att hyra ut skolan till dessa parter.

Arbetet med att öppna ett nytt utlämningsställe för den digitala lanthandeln i Ålberga fortskrider. Bolaget har avtalat och hyr nu en förrådslokal i anslutning till den tidigare konsumbutiken i centrala Ålberga. Ett kylrum, frysbox och ett kodlås är beställt och planen är att öppna upp nästa utlämningsställe under april/maj.  Det går alldeles utmärkt att handla via den digitala lanthandeln utan att vara delägare.

Vår bild idag är att våra två utlämningsställen är landets två första digitala landhandelsinitiativ. Vi kommer under våren att ha besök från andra delar av Sverige, initierat av länsstyrelserna i olika delar av landet, för att ta lärdom av oss.

Här följer två uppmaningar till Ålberga och Stavsjö:

1    Vi söker nu en grupp raska män och kvinnor som vill hjälpa till att sätta lokalerna i stånd att hyras ut. Du som vill engagera dig genom att fräscha upp och rusta Stavsjö skola för de nya verksamheterna är välkommen att höra av dig.

2     Nyemissionen fortsätter och vi stänger kapitalresningen vid skiftet april/maj.  Många av de tidigare aktieägarna och ett antal nya familjer valt att gå in som delägare och på det sättet är nyemissionen en stor framgång. Samtidigt vill vi uppmuntra er i Stavsjö och Ålberga som ännu inte tagit steget, att vara med.  Att teckna aktier går till på följande sätt:

Teckningsvillkor mm

Teckningspris

Teckningspriset är 100 kronor per aktie. Aktier tecknas i poster av 10 aktier.

 Betalning

Betalning skall göras till mottagare Kiladalens Utveckling AB (svb) på  BANKGIRO: 580-7136 den 2015-04-30. Därefter stängs erbjudandet.

Viktigt! Lämna efternamnet i meddelanderutan för avprickning på insättningen samt spara kopian på underlaget. Betalning kan göras via egen Internetbank eller annat betalningssätt.

 Aktiebrev

Aktiebrev för det belopp som tecknats kommer att sändas ut under maj månad.

 För styrelsen i Kiladalens Utveckling AB (svb).

Bästa hälsningar

Gunnar
 Kiladalens Utveckling AB (svb)

Villa Liden

618 95 Stavsjö

Sweden

 Mobil: +46 73 068 3700

Telephone: +46 (0)11 39 31 88

——————————–

Väntjänster i Stavsjö

Ett tjugotal personer i Stavsjö är villiga att hjälpa till vid enstaka eller återkommande tillfällen med små tjänster, t ex:

  • Sällskap hemma eller under promenader även med rullstol.
  • Högläsning.
  • Enklare reparationer, hjälp med trädgård, snöskottning byta lampor och gardiner.
  • Sitta barnvakt, vara hund-eller kattvakt, gå ut med hund. Hjälp med dator.
  • När man är bortrest: tömma brevlådan, vattna blommor, passa bokbussen.
  • Bärhjälp samt hämta enstaka varor från affär, apotek, eller lunchlåda från Stavsjö Krog & Kafé (mot skälig ersättning).
  • Bilskjuts eller samåkning till affär, vårdcentral, apotek, fotvård eller frisör mot bensinkostnad.

Som förmedlare för att få hjälp av lämplig person, kontakta

Marie-Louise Carlsson ( Lolo)                     011 39 31 22    070 837 12 17 Monica Svensson                                    011 39 31 48    073 388 41 76 Kerstin Winemo                                          011 39 33 88    070 230 40 18

——————————————————————————————–

För mer kontinuerlig hjälp i hushåll eller trädgård hänvisas till kommunens avgiftsbelagda hemtjänst eller privata företag med rätt till rutavdrag.

Mattias Berghorns Alltjänst                       070-508 21 15

Åklohultarns Trädgårdstjänster                 070-281 68 08