Stavsjö

  • Stavsjögården
  • Stavsjö
  • Stavsjö föreningshus salen

Vilka är vi?

Antalet delägare från Stavsjö och Ålberga i Kiladalens Utveckling AB (svb), kort kallat KUAB, är nu 59. De som är med har köpt aktier för mellan 1000:- och 5000:- kronor. Total har de här personerna, vi som grannar, satsat långt över 100 000 kronor.  Är vi nöjda?  Nej vi vill att minst 100 personer blir delägare i detta initiativ. Här nere ska vi berätta varför vi vill engagera fler invånare att bli delägare för att göra Ålberga och Stavsjö ännu bättre:
Vi har nu kört Språkcafé seden början av januari. Mellan 20-40 personer från asylboendet kommer till Föreningshuset i Stavsjö. Mellan 10-12 personer ifrån Stavsjö med omnejd deltar varje gång.  Totalt har omkring 40 personer från Kiladalen deltagit vid olika tillfällen.     Detta är helt fantastiskt! Och detta engagemang är förmodligen en av förklaringarna till varför Stavsjö inte haft några problem med asylboendet.  Tvärtom är det så att många av de som bor där ber om att få något meningsfullt att hjälpa till med.  Så har t ex Ghassan från Syrien hjälpt oss genom att spackla och måla den nya handikapptoaletten i den vårdcentral vi öppnar den 1 september i år.

Vi har dragit in fiberkabel här i skolan, och vi har betalt för det med egna pengar.
Vi har en nyemission som pågår och vi har bestämt att den skall pågå t o m maj månads utgång. Det finns alltså fortfarande möjlighet att delta.  Gå tillbaka till de mail du fått eller hör av dig till Gunnar Casserstedt, 073 068 3700.

Just nu håller vi på och bygger det andra utlämningsstället i den digitala lanthandeln i Ålberga. Vi hyr redan en lokal som är under inredning och handeln börjar i maj. Idag har 22 familjer i Ålberga anmält sitt intresse att delta. Ägarna av ICA Maxi i Norrköping kommer upp till Ålberga en kväll i maj för att personligen presentera sig och berätta mer om hur man handlar.
Förra veckan lämnade  regeringens Utredning Service i Glesbygd sin rapport.  Det är den senaste av Statens Offentliga Utredningar SOU 2015:35. Rapporten handlar egentligen om handeln i glesbygden. Vi är inte glesbygd; vi är stadsnära landsbygd. Men i utredningen tyckte man att det vi gör i Stavsjö är så spännande att man skrev ett särskilt avsnitt om Stavsjö, vad vi gör i Stavsjö med vår digitala landshandel att man ville ha med ett avsnitt om nya trender inom livsmedelsdistributionen som ett gott exempel.  Bland rekommendationerna står det bland annat att det vi gjort i Stavsjö bör genomföras på andra ställen i landet.  Är detta viktigt? Ja, det är viktigt att Stavsjö finns på kartan, inte som dåligt exempel utan som föregångssamhälle. Det är därför som vi vill att så många som kan, blir delägare i Kiladalens Utveckling AB.
Så vad ska vi med skolan till?

Först och främst är det VÅR skola! Vi bestämmer från och med NU vad vi vill göra med skolan. Det är det viktigaste.
Vi kör ju redan migrationssvenska i lokalen på dagtid varannan torsdag. Då kommer 3 SFI lärare hit under 3 timmar. Det är Kornelia och Peter från Ungern och Yahya från Irak. 3 härliga ungdomar från Nyköping och Trosa som en gång själva gått SFI-kursen i Nyköping.  Vi kan ersätta dem eftersom vi får lite draghjälp av Migrationsverket i Norrköping. Så nu har vi skapat några arbetstillfällen, även om det är i begränsad form.
Kiladalens Församling och Förskolan kommer att fortsätta i våra lokaler, men nu som hyresgäster till oss. Att hyra gymnastiksalen kostar 100 kronor per timme.

Men vi vet alla att det kostar pengar att äga den förmånen. Därför har vi jobbat hårt med att hitta andra organisationer som vill använda skolan. Vårt ankare just nu är Sörmlands landsting som avser att under 2 år på prov öppna en mottagning i september.  Det är därför som vi börjat anpassa skolan med en handikappvänlig toalett. Vi kommer att bygga en ramp för rullstolsbundna vid den östra gaveln. Vi ska måla väggarna för att fräscha upp lokalen lite.

Vi hoppas att landstinget ger oss en bättre och billigare service på det här sättet. I Jönåker öppnade landstinget för några år sedan en liknande mottagning men antalet besökare är förmodligen för litet. Så varför ska vi då få en mottagning?  Landstinget har gått oss till mötes för att vi engagerar oss. Kommer mottagningen att finnas kvar i framtiden? Ja, det beslutet ligger inte hos landstinget. DET BESLUTET LIGGER FAKTISKT HOS OSS! BESLUTET OM HURUVIDA DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNINGEN FINNS KVAR HÄR HÖSTEN 2017 DET BEROR ENBART PÅ OSS SJÄLVA! VÄLJER VI ATT ANVÄNDA DEN HÄR TILLGÅNGEN I TILLRÄCKLIG UTSTRÄCKNING KOMMER DEN ATT FINNAS KVAR.

VÄLJER FLERTALET AV OSS I STAVSJÖ ATT FORTSÄTTA ATT ÅKA TILL KROKEK ELLER NYKÖPING FÖR PLANERAD SJUKVÅRD, JA DÅ HAR VI VISAT ATT VI INTE VILL HA MOTTAGNINGEN KVAR. SÅ ENKELT ÄR DET.
Vi hoppas också få kommunen som hyresgäst. Vi vet inte om vi lyckas men vår förhoppning är att kunna locka till oss HEMTJÄNSTEN och att kommunen driver Stavsjö och Ålberga som ett eget distrikt. Vi menar att kommunen skulle spara pengar på det samtidigt som hemtjänsten skulle kunna handla maten f ör sina kunder i Stavsjö och Ålberga genom att använda den digitala lanthandeln istället för att köpa maten i Nyköping och frakta den hit ut.
Rinken och gymnastiksalen ska vi naturligtvis använda. För den som undrar så har vi precis gjort den årliga inspektionen av utrustningen.

Så får vi se om vi kan väcka den gamla slöjdsalen till liv igen. Catrin på krogen efterlyser en lokal för drejning. Kanske finns det andra idéer hos er här?

 

 

Serviceplan för Stavsjö

Ur “Underlag till Serviceplan för Landsbygden i Nyköpings kommun 2019 – 2022”
Läs hela “Underlag till serviceplan Nyköping landsbygd” (pdf)

Antal invånare i tätorten: 346
Antal invånare inkl. omland: 492

Ortsbeskrivning

Stavsjö är ett brukssamhälle som ligger vid gränsen mellan Södermanland och Östergötland i utkanten av Nyköpings kommun, ca 35km väster om Nyköping.

Stavsjö har en gedigen historia vilken till stora delar är förknippad med Stavsjö bruk. Bruket anlades i Stavsjö för att ligga nära de viktiga naturtillgångarna skog och vattenkraft. År 1666 började bruket att gjuta kanoner vilket pågick under ca 200 år. Senare tillverkades ångpannor, lokomobiler och tröskverk för att sedan övergå till ventiler i början av 1880-talet.

Bruket, numera Stavsjö Valves AB, producerar ventiler än idag och är arbetsgivare till ca 85 anställda. Andra relativt stora arbetsplatser i tätorten är Circle K, Stavsjö Krog & Café samt Stavsjö förskola. Totalt finns det 20 aktiebolag registererade på postnummer 61895 samt 37 enskilda firmor.

Stavsjö är av stort natur- och kulturhistoriskt intresse och erbjuder ett rikt friluftsliv. Sörmlandsleden liksom Nunnebanan passerar samhället, Stavsjön och Skiren inbjuder förutom bad till bla fiske och badär rika på kräftor. Kolmårdens djurpark ligger endast dryga tio km från orten.

Besöksnäringen minskade drastiskt i tätorten efter att Stavsjö värdshus lades ned 2006. Emellertid har orten mer än 600 000 förbipasserande besökare varje år som nyttjar servicestationerna Stavsjö Krog & Café och Circle K vilka ligger vid E4:an, avfart 127.  Annan näringsverksamhet är Stafsjö herrgårdsflygel, Stavsjö Vandrarhem och Virå Bruk. Sommartid är Stavsjöns anlagda badplats mycket populär av besökande utifrån och många genomresande finner i Stavsjö en naturskön rastplats.

Det geografiska läget är en av Stavsjös främsta tillgångar samtidigt som det är samhällets största utmaning då det ligger precis på kommun- och länsgränsen.  Stavsjö ligger intill E4:an vilket gör det enkelt att komma till flera större städer med bil. Norrköping, som är den närmsta staden, ligger 28 km från Stavsjö, Nyköping 35 km och Katrineholm 47 km. Skavsta Flygplats i Nyköping finns på 39 km avstånd och Kungsängen i Norrköping på 37 km. Stockholm ligger drygt 130km från orten dit flera veckopendlar. Tågstation finns 8 km från Stavsjö i Krokek.

Stavsjö är ett levande samhälle med god tillväxt. Under de senaste åren har god nybyggnation skett av både hus och hyreslägenheter, men där det finns behov av fler.

Stavsjö har ett rikt och mycket aktivt föreningsliv genom Stavsjö Föreningshus med tillhörande Stavsjö idrottsförening, Stavsjö Bruksmuseum samt Ålberga & Stavsjö Föräldraförening.  Dessutom förvaltar Stavsjö Samfällighetsförening samtliga allmänningar.

Tack vare Kiladalens Utveckling AB har Stavsjö idag digital lanthandel, möteslokalen Stavsjögården (fd Stavsjö skola) med ett litet bibliotek samt en liten gympasal som finns tillgänglig för uthyrning.  Åtta seniorboenden har även upprättats med inflytt mars 2019.

Stavsjös invånare har historiskt sett haft förmånen att kunna bo i idyllen Stavsjö med förskola, skola och fritidsverksamhet i nära anslutning till bostaden och där majoriteten har arbetat i orten, i Nyköping eller Norrköping. Under de senaste 15 åren har emellertid centraliseringen mot Nyköping påverkat samhället negativt. Stavsjö skola lades i malpåse 2007 och flyttades till Ålberga Skola där en F- åk 6 skapades. Samtidigt flyttades även fritidsverksamheten som fanns i Stavsjö till Ålberga. Några år senare valde Nyköping kommun att även flytta årskurs 4-6 till Jönåker skola och fritidsbussarna som gått till och från Stavsjö drogs in. Idag finns endast Stavsjö förskola kvar vars 35 omsorgsplatser är fyllda.

Bra service – en förutsättning för en levande landsbygd!

Med uppdraget från Kommunbygderådet att ta fram ett underlag till Nyköpings kommuns serviceplan, har Stavsjö projektgrupp genomfört två aktiviteter. Dels ett uppstartsmöte för alla Stavsjöbor för en öppen dialog kring vilka servicefunktioner Stavsjö saknar eller som behövs förbättras för att tillgodose våra behov. Dels en enkät till samtliga hushåll tillhörande Stavsjö där samtliga servicebehov som definierades på uppstartsmötet angavs för varje hushåll att prioritera de fem viktigaste servicefunktionerna för Stavsjö.

Drygt 40 Stavsjöbor samlades vid uppstartmötet och totalt 67 hushåll svarade på enkäten varav 61 stycken var korrekt ifyllda och ligger som underlag till resultatet som presenteras.

Det tydligaste budskapet under mötet var att Stavsjös huvudproblematik är det geografiska läget precis vid Sörmlandsgränsen. De närmsta större orterna med nödvändiga servicefunktioner tillhör en annan kommun och ett annat län. Många känner större anknytning till Krokek och Norrköping än till Nyköping. Avstånd och bristfällig kommunikation mellan länsgränserna ligger således till grund för att flera servicefunktioner inte fungerar optimalt idag; lokaltrafik, skola, omsorg, sjukvård, ambulans, fritidsaktiviteter för ungdomar är några exempel som togs upp. Generellt krävs ett nära samarbete mellan Nyköpings- och Norrköpings kommun för att kunna tillgodose Stavsjös essentiella servicebehov. 

Prioriteringsområden Stavsjö

Utifrån den enkät som delats ut till samtliga hushåll har följande servicebehov fått högst prioritet enligt följande rangordning:

1.      SKOLA I STAVSJÖ ELLER SKOLA I ÅLBERGA (ÅK F-6) MED GARANTERADE FRITASBUSSAR MELLAN STAVSJÖ / ÅLBERGA

Närhet till skola och fritids är av största vikt för att vara en ort att räkna med och att göra Stavsjö mer attraktivt för barnfamiljer. I dagsläget har Stavsjö ingendera förutom morgonfritids för skolbarnen på Stavsjö förskola. Förskoleklass – åk 3 hänvisas till Ålberga skola som ligger drygt 12 km från Stavsjö. Från åk 4 – åk 6 är basplaceringen på Jönåker skola, hela 2 mil från Stavsjö.

Om kommunen inte planerar att återuppta Stavsjö skola och fritids, är det av största vikt att bibehålla Ålberga skola. Det krävs även anpassade skolskjuts /fritabussar med körschema som inte är i direkt anslutning till skolans början och slut. Endast på så sätt är förutsättningarna likvärdiga mot när skola och fritids fanns på orten och på lika villkor jämfört med de orter som har skol- och fritidsverksamhet. 

I dagsläget skickas en årlig ansökan om skolbuss / fritabuss till kommunen där besluten har varierat från år till år, vilket skapar otrygghet. Vi behöver en garanti att de barn som är i behov av fritidsverksamhet innan och efter skolan ska kunna utnyttja det och kunna bli lämnade och hämtade i Stavsjö utan att varje förälder ska åka i bil fram och tillbaka. Detta bör även ses ur ett miljö perspektiv.

Ålberga skola bör även utvidgas till en F-6 igen såsom den tidigare har varit, för att bryta den centralisering som har pågått i Nyköpings kommun. Alternativet är annars att Stavjöbarn som börjar åk 4 berättigas till  en garanterad plats på Råssla skolan i Krokek som ligger endast 11 km från Stavsjö att jämföra med basplaceringen i Jönåker som ligger 2 mil bort. Dessutom täcker Råsslaskolan åk 4-9. From åk 7 ligger Stavsjöbarnens basplacering hela 3,5 mil från hemmet.

2.      TÄTARE LOKALTRAFIK ÖVER LÄNSGRÄNSERNA 

Stavsjö behöver normala kommunikationsförbindelser, inte bara inom kommunen mellan Stavsjö – Nyköping, utan det krävs en förbättrad samordning av kollektivtrafiken mellan länsgränserna samt att mindre bussar går kontinuerligt mellan Stavsjö och Krokek. Det är viktigt att inte vara beroende av bil för att komma till sitt arbete eller till de närliggande servicefunktioner som närmast finns i Krokek. Det är även av stor vikt för äldre barn och ungdomar att de kan ta sig själva till och från aktiviteter i Nyköping, Krokek och Norrköping. Dessutom är nödvändigt att de äldre kan utnyttja färdtjänst över länsgränsen. Utökad lokaltrakfik bör även ses ur ett miljöperspektiv.

3.      FÖRBÄTTRA NYKÖPINGSVÄGENS FÖRBIFART (Väg 800)

Förbättring av Nyköpingsvägens förbifart är viktigt för ett tryggare samhälle. Idag är det 70 väg förbi hela Stavsjö med mycket tung trafik. Sänkt hastighet, fler gångvägar och cykelbanor behövs samt åtgärder för att få bort parkerade långtradare längst Nyköpingsvägen vid Stavsjö, på Tintomaras rastplats samt även inne i samhället. Förslag är att skapa en parkeringsplats (inhägnad) för långtradare i anslutning till E4:an för att slippa uppställning på diverse platser.

Busshållplatser utmed väg 800 behöver uppgraderas och göras tillgängliga med övergångsställe, belysning och säkerhetsräcke vilket gör det säkrare för de resenärer som tar bussen till och från arbetet och skolan.

4.      TOTAL VALMÖJLIGHET FÖR VÅRD I SÖRMLAND & ÖSTERGÖTLAND           

Full valmöjlighet till vård i Östergötland och Sörmland. Så är inte fallet idag utan varje enskilt fall hanteras separat och remitteras olika från vårdcentralen i Krokek. Det är ett problem att Södermanland och Östergötland har två olika system och såldes inte kan ta del av varandras journaler.

5.      FÖRBÄTTRAD AMBULANS MED KORTARE INSTÄLLNINGSTIDER

Inställningstiden för ambulans måste säkras och förkortas, framförallt vid livshotande akutfall. Nyköping ligger nästan 40 km från Stavsjö, drygt 10 km längre bort än Norrköping. Närmsta ambulansdepå ligger i Norrköping Norra i höjd med Ingelstad området. Idag när man ringer till 112 framgår det inte om koppling skett till Nyköping eller Norrköping. Vi anser att 112 samtal i första hand bör kopplas till närmsta ambulansdepå.

6.      STÖRRE OCH BÄTTRE BADPLATS OCH PARKERING

Badplatsen vid Stavsjön är mycket populär med många besökare utifrån. En större och bättre badplats behövs då den alltid är överfull sommartid. Samtidigt är det viktigt att förbättra parkeringen för att få bort bilar som parkerar bla på Tintomaras väg, vilket idag är det en säkerhetsrisk vid utryckning av ambulans och brandkår.

7.      MOTIONSSPÅR / ELLJUSSPÅR

Önskan av ett motionsspår alternativt elljusspår som bör ligga i anslutning till en utbyggd gymnastiksal med duschmöjligheter och bastu. I anslutning till elljusspåret finns förslag på ett utegym och bredvid en lekplats för barn. Det skulle höja Stavsjös attraktionsvärde.

8.      FLER 55+ BOENDEN / LÄGENHETER SOM MEDGER FLYTTKEDJA

Det fanns stor efterfrågan på de åtta lägenheter som har uppförts med inflyttning mars 2019 och underlag finns för att bygga fler lägenheter. Det är även en avsaknad av äldreboende i Stavsjö, vilket begränsar möjligheten att kunna bo kvar och leva hela sitt liv på orten.

9.      FÖRBÄTTRAD OMSORG OCH STÖD, ÄLDRE / MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING                                        

Ett samhälle på landsbygden bör ha möjlighet att ha ett lokalt företag som bedriver äldreomsorg och väntjänst i liten skala. Vi ser kortare restider och lokalkännedom som starka argument. Stavsjö förskola har även ett eget kök som skulle kunna vara en matservicestation för de äldre som kräver matservice.

10.  FÖRBÄTTRAD MILJÖSTATION (ÅTERVINNINGSCENTRAL / GROVSOPOR)

En förbättrad miljöstation så att Stavsjöbor använder den i första hand istället för att åka ca åtta km till Kolmårdens återvinningscentral.

Mindre än 5% av hushållen gav prioritet till följande servicefunktioner:

•Dagligvarubutik i Stavsjö.

•Utleverans från Stavsjös digitala lanthandel.

•Post- och pakettjänster

•Etablera checkpoint Stavsjö, ge service till dem som bygger Ostlänken.

•Hårvård

•Förbättrad och större parkering till Stavsjö Förskola.

•Tandvård

•Total valmöjlighet för Skola, vård och omsorg.

•Utökat bredband med fiberkabel utanför centrala Stavsjö.

Stavsjö framtid – ett gränslöst samhälle 

Vackra och lugna Stavsjö är en fantastisk plats att bo på med närheten till naturen samtidigt som det geografiskt ligger med relativt korta avstånd till flera städer. Det finns ett otroligt engagemang på orten vilket skapar en gemytlig stämning och gemenskap. Samtidigt bor vi vid Södermanlands gräns, i ”ingenmansland”, vilket begränsar ortens tillväxt och skapar frustration hos invånarna, framför allt pga av att de kommunala servicefunktioner som alla medborgare har rätt till, inte är anpassade anpassas på ett effektivt och enkelt sätt utifrån Stavsjöbornas behov.

Stavsjö ska vara en ort där samtliga invånare känner sig trygga med att essentiella servicebehov såsom skola, omsorg, sjukvård, lokaltrafik, fritidsaktiviteter, ska finnas inom rimligt räckhåll genom hållbara och långsiktiga lösningar som gör det tryggt och enkelt att leva i Stavsjö under hela livet. 

Huvudbudskap från Stavsjös invånare på open spacemöte den 6 mars 2019:

Saknas i samhället eller borde förbättras Viktigast för samhället – vad vi vill prioritera
1 Skola och fritids saknas idag på orten, däremot finns en förskola som har varit fullbelastad i flera år. Om inte Stavsjö skola och/eller fritidsverksamhet startas upp igen, behövs garanterade fritabussar till och från Ålberga för att göra samhället mer attraktivt för barnfamiljer. FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDS
2 Förbättrad samordning av kollektivtrafiken mellan länsgränserna samt att mindre bussar går kontinuerligt mellan Stavsjö och Krokek. Främst viktigt för äldre och ungdomar som inte har möjlighet att ta bil. TÄTARE LOKALTRAFIK ÖVER LÄNSGRÄNSERNA
3 Sänkt hastighet, uppgraderade busshållplatser, fler gångvägar och cykelbanor behövs vid väg 800 där den passerar Stavsjö. Få bort parkerade långtradare. FÖRBÄTTRAD FÖRBIFART VÄG 800
4 Större och bättre badplats och parkering vid Stavsjön TOTAL VALMÖJLIGHET FÖR VÅRD I SÖRMLAND & ÖSTERGÖTLAND
5 Motionsspår /elljusspår /utegym /lekpark FÖRBÄTTRAD AMBULANS MED KORTARE INSTÄLLNINGSTIDER
6 Förbättrad återvinningscentral FLER 55+ BOENDEN / LÄGENHETER SOM MEDGER FLYTTKEDJA
7 Lokalt företag som bedriver äldreomsorg i Stavsjö. FÖRBÄTTRAD OMSORG OCH STÖD, ÄLDRE / MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
8 Utökat fibernät