Stavsjö

I Stavsjö bor cirka 250 personer och c:a 250 i omlandet. Stavsjö ligger 33 km väst om Nyköping i anslutning till såväl E4:an som väg 800, den gamla Riksettan, och är den ort som ligger längst bort från centralorten. Sörmlandsleden liksom Nunnebanan passerar samhället. I Stavsjön och Skiren finns möjlighet till bad och fiske. Stavsjö omges av ett nätverk av 1600-talsdammar till det tidigare bruket, vilka nu omvandlats till en serie sjöar i skogsområdet söder om samhället. Kolmårdens djurpark ligger endast dryga milen söder om Stavsjö vid Bråviken.

I Stavsjö finns det cirka 60 företag registrerade varav Stavsjö bruk med anor från mitten av 1600-talet är det största, liksom ett av Sveriges äldsta företag. Det strategiska läget vid E4:an gör att förbipasserande besökare kan nyttja servicestationerna Stavsjö Krog & Kafé och Circle K samt boutiquehotellet Stavsjö Herrgårdsflygel. I Stavsjö finns Kiladalens Utveckling AB som är ett lokalt utvecklingsbolag som bygger bostäder. Företaget arbetar bland annat med projektet ”Checkpoint Stavsjö”, ett initiativ som verkar för att Stavsjö ska bli en nod i byggandet av Ostlänken.

I Stavsjö finns Sveriges första utlämningsplats för digital lanthandel och en förskola. Här finns mötesplatsen Stavsjögården och ett aktivt föreningsliv.  Stavsjö Fixargrupp utför olika projekt på orten och fungerar som ett socialt nätverk.