Runtuna, Lid

I Runtuna bor det cirka 300 personer samt c:a 700 på den omgivande landsbygden inklusive småorterna Lid och Ripsa. Runtuna är beläget 14 km norr om Nyköping. I det natursköna landskapet finns många besöksmål såsom intressanta ruiner, Uppsa kulle och två medeltida kyrkor.

I Runtuna/Lid, tillsammans med systersamhället Aspa finns det cirka 180 företag registrerade, de flesta verksamma inom jord- och skogsbruk samt besöksnäringen. Längs med utflyktsvägen 223 har kvinnliga företagare gått samman och skapat ett företagsnätverk som till stor del består av besöksnäringsföretag. Här finns även Eketorp Omsorg som är ett LSS-boende och daglig verksamhet. Här finns det ett populärt hotell. På orten finns ett aktivt föreningsliv med hembygdsgård och idrottsanläggning.

Bygden har en mycket gammal historia med höga kultur- och naturvärden. Två medeltida kyrkor, runstenar och flera herrgårdar präglar landskapet. I Runtuna finns förskola, skola F – 6, fritidshem, hembygdsgård och idrottsplats.