Bredband RRH-O

Senaste nytt om BREDBAND

Information om statligt projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden.

Utbyggnaden av bredband på landsbygden drivs till stor del via statligt projektstöd. Reglerna för detta stöd som ingår i landsbygdsprogrammet är ännu inte beslutade. Jordbruksverket räknar med att det skall bli godkänt någon gång i juni.

Tidigare har Gästabudstaden medfinansierat projekt på landsbygden. En av ändringarna i de nya reglerna är att medfinansiering inte får ske med stöd från exempelvis landsting eller kommun. Hur pengar från kommunala bolag ska klassas utreds av Jordbruksverket under våren..

För vår del innebär detta att vi tidigast efter sommaren kan räkna med att få beslut om stöd till de projekt som vi driver i samarbete med “byalagen”. Dessutom är de föreslagna reglerna för stödet preliminära och kan ändras under tiden fram till beslut. Inga projekt kan startas innan dessa beslut är fattade eftersom allt i så fall sker på egen risk.

Den här osäkerheten gör att tänkta projekt på landsbygden försenas fram till dess att beslut om slutliga regler kommer i juni.

Under vintern/våren kommer vårt arbete fortsätta så vi är väl förberedda när de nya reglerna kommer.

Har du frågor, tveka inte att ta kontakt med någon av oss från bredbandsgruppen.

Mattias Olsson 0733-540433 Mattias@fyrby.nu
Stoffe Engström 0707-873016 Stoffe@baggetorp.se
Andreas Gustavsson 0705-128511 Andreas@kavelbro.se

Länk till Fiber

bild1