Ripsa, Råby, Husby Oppunda

Träffpunkt Råby

traffpunkt

Föreningen finns i Råby, Ripsa och Husby-Oppunda i Nyköpings kommun och har till ändamål att arbeta för vår bygds utveckling.

Vi är organiserade i olika arbetsgrupper och genomför utvecklingsprojekt som våra medlemmar tycker känns angelägna.
Vi fungerar som navet för samverkan mellan bygdens förening, företag och invånare.

Vi har idag en träffpunkt i gamla snickeriet i Råby med anslagstavla och möjlighet till mindre möten. Vi avser att utveckla träffpunkten till en servicepunkt i vårt område.

Serviceplan för Råby, Husby Oppunda

Ur “Underlag till Serviceplan för Landsbygden i Nyköpings kommun 2019 – 2022”
Läs hela “Underlag till serviceplan Nyköping landsbygd” (pdf)

Råby och Husby Oppunda

Antal invånare i tätorten: 146
Antal invånare inkl. omland: 905 

Ortsbeskrivning

Råby ligger ungefär 12 km från Nyköping. Tätorten består av fastigheterna kring Råby skola, Råby Kyrka och samlingspunkten Råbyborgen. Råby skola och förskola är kritiska för bygdens utveckling.

Husby Oppunda ligger 23 km från Nyköping och består mer av gårdar. Knytpunkten ligger vid Husby Oppunda Kyrka, begravningskyrka för ätten Rosenhane och musikkyrka med sin goda akustisk samt Sockenstugan.  4 vandringsleder går genom samhället, bl a våtmarksleden med dess fågelrikedom och Fornminnesleden med gravrösen och fornlämningar från det ursprungliga jordbrukslandskapet. Dessutom finns Skogsleden och Öksundsleden – båda med fördel även cykelleder.

Det finns företagare i bygden inom besöksnäringen, t ex Rosenhanska magasinet som varje år arrangerar bröllop, ett par vandrarhem och gårdar med tillgång till sportfiske och bad inom besöksnäringen.

Andra serviceverksamheter är en bilverkstad med maskinuthyrning, skog & trädgårdsbutik. 

Saknas i samhället eller borde förbättras

Hastigheten på väg 53 måste ses över genom samhället och dess bostadsområden, och framförallt vid Råby Skola och förskola.  Det finns en positiv inställning att flytta till landsbygdens, men det saknas hyresbostäder för de som inte har möjlighet att köpa sin bostad. Att inte bygga kommunala hyresbostäder på landsbygden gör att vi inte kan få fler att flytta in.

Husby-Oppunda- Sophantering

I Husby och Örstanäs fördubblas sommarhalvåret antalet boende som denna tid besöks av utländska turister.  Antalet uthyrda bäddar är en bra bit över 100 och en stor utmaning är att hantera utökade sopmängder. Många husvärdar har instruktioner om hur man ska sopsortera men det är svårt att få gästerna att transportera glas, metall och papper till Råby skola en mil bort. Därför har vi önskemål om att få en egen avfallsstation i Husby-Oppunda!

Huvudbudskap Råby och Husby Oppunda

Saknas i samhället eller borde förbättras Viktigast för samhället – vad vi vill prioritera
1 Skolan bör även ha årskurs 4-6 för att inte behöva bussa eleverna in till Nyköping redan från årskurs 4.

Skolan och förskolan i Råby måste finnas kvar för bygdens fortsatta utveckling och inflyt.

Förskola: Förskoleklass till årskurs 3. Att skolan får finnas kvar är ett måste för ortens fortlevnad.

2 Genomfart på väg 53 som inte är belyst och saknar fartkameror samt fartbegränsade behov vid skolan. Detta måste prioriteras för att öka säkerheten för bygdens barn och invånare. Möjligheterna att bygga cykelbana från Nyköping till Råby för miljövänliga transporter måste ses över.
3 Husby Oppunda behöver ett annat postnummer då dessa nu behöver åka till Bettna för att hämta sina paket. Istället för Nyköping som varit ett önskemål sedan länge.
4 Regelbundna bussförbindelser är även i framtiden ett måste för att få en levande landsbygd samt busskurer som är upplysta.
5 Allmännyttan behöver bygga kommunal mark, på landbyggden för att få hyresrätter i hela Nyköpings kommun. Detta måste tas ett politiskt inriktningsbeslut.
6 Återvinningsstation
7 Genomfartshastigheten på trafiken är så hög att risken för personskador är stor Installera fartkamera i samhället