Ripsa, Råby, Husby Oppunda

Råby och Husby-Oppunda

I Råby bor cirka 200 personer samt c:a 700 i omlandet som omfattar Husby-Oppunda och Ripsa. Råby ligger 14 km från Nyköping längs väg 53 mellan sjöarna Lidsjön och Långhalsen.  Intill orten finns två fritidshusområden Edstorp och Stavvik. Tätorten består av Råby skola, kyrkan och samlingspunkten Råbyborgen.

Husby-Oppunda ligger 23 km från Nyköping och består till stor del av gårdar, kyrkan samt Sockenstugan som drivs av hembygdsföreningen, ett exempel på ett aktivt föreningsliv. Genom samhället går det vandrings- och cykelleder. I Råby och Husby-Oppunda finns det cirka 210 företag registrerade, främst inom konferens-, bröllop- och besöksnäring, entreprenad, skogs- och jordbruk.