Övrigt Nävekvarn, Buskhyttan

Faktaunderlag 20190315

Nävekvarn med omnejd
Tunabergshalvön vid Bråviken söder om Nyköping består av ett flertal tätorter och byar förutom om ren landsbygd.
Samhällena är:
NÄVEKVARN med 750 åretruntboende
SKEPPSVIK med 175 åretruntboende
SJÖSKOGEN med 49 åretruntboende
UTTERVIK med 85 åretruntboende
KOPPARTORP med 114 åretruntboende
BUSKHYTTAN med 277 åretruntboende
V LANDSBYGDEN med 81 åretruntboende
Ö Landsbygden med 268 åretruntboende
Totalt Tunaberg 1799 åretruntboende
Under sommarmånaderna utökas befolkningen med ett antal tusen fritidsboende och turister.
Nävekvarn som är största tätorten har en affär som också invigts 2014 av Landshövdingen till ”Servicepunkt”.
Efter det att Näfveqvarns Bruk lades ner 2010 finns nu ett antal mindre företag inom olika branscher i Nävekvarn som utvecklas successivt på egna ben. Största företaget är SwedePortMarina som har utrymmen på 10 000 kvm för inomhusförvaring av båtar.
Inom Nävekvarn finns också ett antal föreningar som var och en bidrar till utveckling av samhället.

FUNQ, Föreningen Utveckling Nävekvarn, är en ideell förening, som skall främja utveckling av företagande, service, kultur, fritidsverksamhet och turism i Nävekvarn och dess omgivningar. Detta sker i samverkan med olika föreningar, näringsidkare och enskilda. Föreningen skall även svara för medlemsservice till andra föreningsmedlemmar samt vara huvudman för EU-projekt. FUNQ skall fungera som kontaktlänk till kommunala och statliga myndigheter och verk. Föreningen skall arbeta på ideell grund och vara partipolitiskt obunden.