Nyhetsbrev Nävekvarn, Buskhyttan

20150228 Havsbild

20180331 Nyhetsbrev om Tunabergshalvön

20180331 FUNQ medlemsinformation

 

Under 2015 och 2016 har FUNQ arbetat med

• en enkät med drygt 1100 utskick för att få fram idéer
• ett stort antal arbets-/informationsmöten inom projektet lokalt driven landsbygdsutveckling (LDL)
• att medverka till att skapa ”Servicepunkt” i Coop Nära
• påverkan för att få Kollektivtrafikmyndigheten att skapa bättre busstidtabell
• att ta fram en ny Turistinformation både som broschyr och på nätet
• dialog med mobilteleoperatörerna i syfte att skapa bättre mobilteletäckning och kapacitet i näten på Tunabergshalvön
• Gästabudsstaden för att skapa bättre möjligheter med fiberoptik
• Skapat ett GYM i Nävekvarn (tillsammans med NGoIF)
• Nyköpings kommun i syfte att skapa minigolfbana i Nävekvarn (tillsammans med NQVF)
• påverkan för byggande av ytterligare bostäder i Nävekvarn och Buskhyttan.
• ännu en hamnfest
• mm mm