Nävekvarn, Buskhyttan

Nävekvarn

I Nävekvarn bor det cirka 750 personer samt c:a  300 i omlandet. Nävekvarn utgör Sörmlands sydligaste del och ligger 18 km söder om Nyköping vid Bråvikens norra strand. Cirka 80 företag är registrerade på orten och är verksamma främst inom byggsektorn, marinrelaterad verksamhet och besöksnäringen. Här finns det en räddningstjänst. Under sommartid fylls gästhamnen, folkparken, sommarcaféerna och campingen av turister och invånare. Här finns det även bruksmuseum och konst- och hantverksutställningar. Nävekvarn har ett aktivt föreningsliv och en hembygdsgård.

I Nävekvarn finns förskola, skola F – 6 och fritidshem, flera samlingslokaler, folkpark och en idrottsplats. I områdena Skeppsvik och Sjöskogen finns en omfattande fritidsbebyggelse varav en del har omvandlats till permanentboende. I anslutning till hamnen finns en drivmedelsstation och i centrum en livsmedelsbutik.

Buskhyttan/Koppartorp

I Buskhyttan/Koppartorp bor cirka 280 personer och i omlandet c:a 470 invånare. Buskhyttan/Koppartorp ligger 15 km söder om Nyköping på Tunabergshalvön med närhet till naturen och havet. I Buskhyttan/Koppartorp finns drygt 60 företag där de flesta är verksamma inom jord- och skogsbruk samt byggsektorn.  I Buskhyttan/Koppartorp finns livaktiga föreningar med bland annat en stor hembygdsförening.

I Buskhyttan finns förskola, skola F- 3. I Koppartorp finns Stiftets enda träkyrka från 1620 och en stor Hembygdsgård med Gruvmuseum och sommarcafé. I Koppartorp finns Simonsbergets Naturreservat med över 200 leder i alla svårighetsgrader. Detta är ett populärt kursberg känt över hela Sverige som också får besök av utländska klättrare.

Besöksnäringen är omfattande liksom antalet sommarboende. Närmaste livsmedelsbutik finns i Nävekvarn som fungerar som servicehub”.