Nävekvarn, Buskhyttan

20150212 FUNQ

20190315         
Välkommen till Tunabergshalvön, Sörmlands sydligaste del! 
          Läs mera under "Aktuellt för Nävekvarn och Buskhyttan"

Länk till Nävekvarns hemsida http://www.navekvarn.se/

SUCCÉ!! Politikersamtal om landsbygden i allmänhet och på Tunabergshalvön i synnerhet 23 aug 2018 i Nävekvarn! Information om bostadsbyggande, skolan, infrastruktur mm mm. Alla politiska främsta företrädarna i Kommunfullmäktige deltog och gav de ca 100 personerna i auditoriet relevant information. Invånare från hela landsbygden fanns med men främst naturligtvis från Tunabergshalvön. Nu gäller det att politikerna levererar de utfästelser som gjordes!! 🙂 Succé som förhoppningsvis ger en positiv utveckling av Tunabergshalvön! Moderator var Olof Jonmyren. Proffsigt! 🙂 20180823 Politikersamtal (3) 20180823 Politikersamtal IB bilder (5)

Hamnfest 2019 med Pingstregattan i Nävekvarn 8 juni!! Klicka här och njut av en avstressande video från aktiviteterna 2018 vid Bråvikens härliga norra strand av Martin Persson.. 20180519 Video över Hamnfest och Pingstregatta  🙂 

Video vintertid i Nävekvarn januari 2018. Se mer här  20180107 Video öven Nävekvarn av Martin Persson

Nävekvarnsguiden 2018 finns på FUNQ hemsida www.navekvarn.se .

20180419 Förstasidan Nävekvarnsguiden 2018

Nävekvarnsguiden 2018 beskriver aktiviteter på Tunabergshalvön utmed hela Bråvikens norra strand.

 

Här är så vackert

Tunabergshalvön ligger vid Bråviken söder om Nyköping.

Halvön utgör östra delen av Kolmårdsmassivet och avslutas mot Östersjön.

I Tunaberg väntar äventyret i en kulturbygd fylld av historia, djupa skogar och storslagen skärgård.

Vandra längs Sörmlandsleden, prova klättring, testa fiskelyckan, paddla kajak eller ta en tur med båt längs den vackra kustlinjen – möjligheterna är många.

Här finns Nävekvarn, Koppartorp och Buskhyttan, alla med sin historia. Upplev historien vid ett besök i Gruvmuseet i Koppartorp eller längs promenaden ”Historien kring Näveån” i Nävekvarn. Den fantastiska naturen inbjuder också till njutning, avkoppling och härliga bad.

Kolmårdens djurpark bara 25 min bort inte att förglömma.

Nävekvarn utvecklas ständigt!

Senaste mötesanteckningar samt rapport från genomförd enkät:

20140918 Utveckling TUNABERGSHALVÖN

Rapport enkät

20140225 tack för enkäten 2014

Mack i Nävekvarn Invigning-Servicepunkt_liten

Serviceplan Nävekvarn/Buskhyttan

Ur “Underlag till Serviceplan för Landsbygden i Nyköpings kommun 2019 – 2022”
Läs hela “Underlag till serviceplan Nyköping landsbygd” (pdf)

Antal invånare i tätorten Nävekvarn: 750
Antal invånare inkl. omland Nävekvarn: 1049
Antal invånare i tätorten Buskhyttan: 277
Antal invånare inkl. omland Buskhyttan: 750 

Ortsbeskrivning Nävekvarn

I Nävekvarn finns förskola och grundskola upp till årskurs 6, räddningsvärn, affär, småföretag (främst marinrelaterad verksamhet, egenföretagare, hantverkare), distriktssjuksköterska och hembygdsgård. Samhället rymmer även en stor båtklubb med gästhamn, flera sommarcaféer, hantverk, bruksmuseum och konst- och hantverksutställningar.  Nävekvarn har ett aktivt föreningsliv, bl.a. en stor idrottsförening.

Tunabergshalvön och Bråviken är ett sammanhängande område vars värden delas av Norrköpings kommun och Nyköpings kommun. Nävekvarn utgör Södermanlands sydligaste del och ligger 25 km söder om Nyköping vid Bråvikens norra strand. Antal invånare i Nävekvarn, Skeppsvik, Sjöskogen och Uttervik uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 1075 åretruntboende.

I området i och runt Nävekvarn finns även en betydande fritidsbebyggelse, som medför att antalet boende ökar markant under somrarna. Fritidshusen ligger framförallt i områdena Skeppsvik och Sjöskogen. Intresset för att flytta till Nävekvarn med omnejd bedöms vara gott men om befolkningsutvecklingen ska ta fart på allvar behövs detaljplaner som ger möjlighet till bostadsbyggande.

Nävekvarn är en gammal bruksort med anor från 1600-talet. Bruket lades ned 2010 och numer används brukets lokaler bland annat som båtförvaring och marina.  Besöksnäringen har under senare år ökat kraftigt liksom företagsetablering genom bland annat företagen Swede Port Marina, Systrarna Brådhe´s Café och Marinans Guesthouse.

Omgivningarna i och omkring Nävekvarn är av stort natur- och kulturhistoriskt intresse inklusive en omfattande skärgård och erbjuder ett rikt friluftsliv. Sörmlandsleden passerar genom orten och i samhället finns en av Sveriges äldsta folkparker med anor från tidigt 1900-tal, intill hamnområdet vid Bråviken. Närhet till Kolmårdens djurpark inte att förglömma.

Ortsbeskrivning Buskhyttan

Buskhyttan ligger 15 km söder om Nyköping på Tunabergshalvön. Antal invånare i Buskhyttan, Koppartorp och omgivande landsbygd 31 december 2018 var 724 året runt boende. Befolkningsutvecklingen bedöms som positiv under förutsättning att detaljplaner ger möjligheter till bostadsbyggande. Efterfrågan finns! Besöksnäringen har under senare år ökat kraftigt liksom företagsetablering

I Buskhyttan finns skola F – 3, Förskola, småföretag, hembygdsgård, flera sommarcaféer mm. Livaktiga föreningar bl.a. stor hembygdsförening. Bussförbindelser till närmaste tätort Nyköping.
Fiberoptik är utbyggd i tätorten Buskhyttan men måste förbättras på landsbygden.

Täckningen för mobilnäten är begränsad. Under sommarens högsäsong för turism är kapaciteten inte tillräcklig! Besöksnäringen är omfattande.
Boendemöjligheter och framtida bebyggelse bör förbättras eftersom efterfrågan är stor. Framtida bonusmöjligheter som ett resultat av bygget av Ostlänken är troligtvis mycket begränsade!

Den största utmaningen för samhället fram till 2022 och därefter är att utveckla servicenivån vad avser skola, affär, kommunikationer mm så att attraktionskraften för inflyttning ökar.

Gång o cykelväg i första hand, från Buskhyttan till väg 511, sedan vidare mot Nyköping.

Servicefrågor i korthet Nävekvarn och Buskhyttan:

 • Butik i Nävekvarns centrum med servicepunkt och drivmedelsstation i hamnen för diesel och bensin för såväl land- som sjömack.
 • Bussförbindelser med halvtimmestrafik morgon och eftermiddag, samt glesare turer under dag och kväll, till Nyköping.
 • Fiberoptik är utbyggd och kommer att förbättras.
 • Täckningen för mobilnäten är begränsad. Under sommarens högsäsong för turism är kapaciteten inte tillräcklig.
 • Boendemöjligheter och framtida bebyggelse bör förbättras eftersom efterfrågan bedöms vara stor.

Den största utmaningen för samhällena fram till 2022 och därefter är att bibehålla den höga servicenivå som finns 2019 vad avser skola, affär, kommunikationer mm.

Huvudbudskap

Saknas i samhället eller borde förbättras Viktigast för samhället – vad vi vill prioritera
1 Flera bostäder / äldreboenden i Nävekvarn Förskola, grundskola och barn- och ungdomsaktiviteter
2 PUB / Restaurang/Café året runt Affär inkl Servicepunkt
3 Asfalterad yta för återvinningsstation och återvinningscentral samt vägarna dit. 55+ boende, Äldreboende och vård.
4 Gång/Cykelväg längs LV511 från Nävekvarn till Myskdalen, m.fl. Allmänna kommunikationer
5 Utvecklad camping Bra allmänt vägnät inkl Gång/Cykelväg.
6 Förbättrad väg Nävekvarn – Kvarsebo Skärgårdsnaturen
7 Skärgårdsturer
8 Parkbadet förbättring
9 Bättre tillgång till barn- och ungdomsaktiviteter.