Lästringe

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling – Servicepunkt Lästringe

Kontaktpersoner: Angelica Klavbäck leodals@hotmail.se

 

Serviceplan för Lästringe

Ur “Underlag till Serviceplan för Landsbygden i Nyköpings kommun 2019 – 2022”
Läs hela “Underlag till serviceplan Nyköping landsbygd” (pdf)

Antal invånare i tätorten: 115
Antal invånare inkl. omland: 791

Ortsbeskrivning

Lästringe ligger c:a 3 mil norr om Nyköping, mellan Tystberga och Vagnhärad. I hela området bor ca 800 med en svagt positiv inflyttning sedan många år, huvudsakligen från stor-Stockholmsområdet. I tätorten finns ett 20-tal tomter i detaljplanerat område, varav några är rätt nyligen sålda. Invånarna i Lästringe är huvudsakligen beroende av arbetsmarknaderna i Stockholm, Södertälje och Nyköping. Landskapsbilden domineras av jord- och skogsbruk.

I Lästringe finns en aktiv kulturverksamhet, huvudsakligen knutet till Lästringe Folkets Hus.

Nära kyrkan och E4 finns såväl förskola som skola, F-5. Verksamheten drivs av en föräldraägd förening. Lokalerna till denna verksamhet hyrs av Nyköpings kommun. I Lästringes norra del finns ett kommunalt bad. All övrig kommunal och kommersiell service, som ex. vis. dagligvaruhandel, finns i Tystberga.

Direkt bussförbindelse saknas. Anslutning till busslinjer vid Lästringe trafikplats eller Lästringe skola förutsätter att beställningstrafik bokas.

Fibernät är nyligen installerat i tätorten och under utveckling i omlandet. Projektet beräknas vara klart under hösten 2019.

Särskilda mötesplatser och anläggningar för ungdomsverksamhet saknas. Näringslivet utgörs av jord- och skogsbruk, hantverkare och enskilda firmor inom rådgivning och konsultverksamhet.

Prioriteringar på orten

Tillgångar

1.      Kombinationen av naturskön miljö, kust och närheten till stor-Stockholms och Nyköpings arbetsmarknader

2.      Attraktiva priser på bostäder

3.      Tillgång till F-5 skola av hög kvalité

4.      Detaljplanerad tomtmark

5.      Väl fungerande samlingspunkt (Folkets Hus)

Brister

1.      Allmänna kommunikationer (skola och arbetspendling)

2.      Avsaknad av offentlig och kommersiell service

3.      Vinterväghållning

4.      Dålig vägstandard

Huvudbudskap

Saknas i samhället eller borde förbättras Viktigast för samhället – vad vi vill prioritera
1 Väl fungerande allmänna kommunikationer Synkronisering med andra kollektiva färdmedel
2 Tillgång till dagligvaror Säkra -och utöka, distriktsköterskan i Tystberga
3 Återvinningsstation Viktigt att Tystberga har ett bra utbud av service. Tystberga kan vara ”service-hub” också för Lästringe
4 Lekplats för barn Gradera upp lekplatsen vid gamla fotbollsplanen