Lästringe

I Lästringe bor det cirka 110 personer och i omlandet cirka 680. Orten ligger 29 km nordost om Nyköping. Bebyggelsen är samlad runt det före detta Stationshuset och landskapsbilden domineras av jord- och skogsbruk.

Orten har ett differentierat näringsliv med cirka 120 företag registrerade på orten. De flesta är verksamma inom jord- och skogsbruk men även hantverkare och tjänsteföretag är registrerade på orten. I Folkets Hus har invånarna tillgång till möteslokaler.

Förskolan, skolan 1 – 5 och fritidshemmet i Lästringe utgör tillsammans en föräldraägd friskola som ligger nära E4:an. Tystberga utgör servicehub för Lästringe.