Jönåker

 

I Jönåker bor cirka 500 personer samt c:a 600 i omlandet. Jönåker ligger 17 km väster om Nyköping längs väg 800, den gamla Riksettan, i det bördiga och pittoreska jordbrukslandskapet Kiladalen. I samhället finns livsmedelsbutik, pizzeria och drivmedelsstation. För idrott och friluftsliv finns goda förutsättningar i och omkring Jönåker med naturområden, hembygdsförening, idrottsförening, golf, skidspår, idrotts- och badplats.

I Jönåker finns det cirka 130 företag. De flesta är verksamma inom skogs- och jordbruk men även byggsektorn. Två stora arbetsgivare finns på orten. I Jönåker finns flera gårdsbutiker samt en väletablerad golfklubb med restaurang.

I Kiladalen finns ett etablerat samarbete inom besöksnäringen längs hela sträckan väg 800 från Palstorps Hage till Jönåker, Ålberga och Stavsjö.