Aspa

I Aspa bor cirka 100 personer samt c:a 350 på den omgivande landsbygden. Aspa är beläget 22 km norr om Nyköping. På orten finns naturreservatet Dagnäsön i sjön Båven, våtmarksområden som ger ett rikt fågelliv, Tore Grav och en medeltidskyrka.

I området Runtuna/Lid och Aspa finns det cirka 180 företag registrerade. Öster Malma är ett populärt besöksmål som erbjuder restaurang med inriktning på vilt, hotell och vandrarhem. Ett vilthägn för besökare har även etablerats i anslutning till verksamheten som drivs av Jägareförbundet. De flesta företagen är verksamma inom jord- och skogsbruk och väg 223 går även genom Aspa. Här finns det ett aktivt föreningsliv och en bygdegård med fotbollsplan, elljusspår, utegym, BMX- och frisbeebana och ett grillhus.

 I Aspa finns en utlämningsplats för digital lanthandel och ett äldreboende, Rönnliden, och ett LSS-hem vid Viktoriagården. Orten har ett nyhetsbrev som skickas ut regelbundet till invånare i Runtuna/Lid och Aspa.