Aspa

Servicepunkt Aspa

IMG_0170

Aspa är en mindre ort i Nyköpings kommun, belägen vid länsväg 223, omkring 20 kilometer norr om Nyköping. Aspa ligger i Ludgo socken, vid Storån som förbinder sjön Eknaren med Ludgosjön.

En av våra mötesplatser är bensinmacken som drivs av Viktoriagården. Där kan du köpa allt från bensin till träskor.

 

VG-223~1Är du Kvinna och bor eller är verksam längs väg 223 då kan du bli medlem i föreningen “Väg 223” och vara med och samarbeta och bygga ett starkt företagarnätverk längs väg 223.

 

 

Vi har även en bygdegård med lokaler för uthyrning, sammankomster och evenemang, läs mer. I omgivningarna kring bygdegården finns även fotbollsplan, ett elupplyst motionsspår och på vintern har vi fina längdåkningsspår som lokala idrottsföreningen, Lötens GOIF, dragit upp.

cropped-Bygdegården-2-kopiera

För att ta del av vad som är på gång och har hänt i vår bygd, kan du kontakta redaktion för Nyhetsbrevet
Laurie Chapman – laurie.chapman@directa.se

 

I december 2016 fick vi besked om att vårt bredbandsbolag Gästabudstaden beviljats stöd om att bygga ut bredband i Aspa! Läs mer på deras hemsida

Serviceplan för Aspa

Ur “Underlag till Serviceplan för Landsbygden i Nyköpings kommun 2019 – 2022”
Läs hela “Underlag till serviceplan Nyköping landsbygd” (pdf)

Aspa

Antal invånare i tätorten: 121
Antal invånare inkl. omland: 446

Ortsbeskrivning

Aspa ligger 23 km norr om Nyköping vid väg 223 och utgör en bebyggelsegrupp centralt belägen inom Ludgo socken. Aspa har haft centrala funktioner även för omgivande socknar – Spelvik, i viss mån Runtuna m fl. Ludgo kyrka ligger dock 2,6 km sydost om Aspa. Aspa har haft livsmedelsaffär, folkskola, distriktssköterska m m. Idag finns äldreboende för dementa m fl (Rönnliden) med tillagningskök och med ca 40 anställda, ägare Dalhälls. I Aspa bor ca 200 personer, i Ludgo och Spelvik tillsammans ca 450 personer.

Handel

Under senare tid har funnits en välsorterad kiosk och besinstation men dessa är för närvarande stängda på grund av renovering (marksanering). Kiosken är tänkt att ge plats för en drivmedelstank. Det finns en digital lanthandel, som levererar varor från ICA Maxi på onsdagar till ett kylrum vid “macken” som alltså för tillfället är stängd. Vi hoppas på kommunalt stöd och tror att det så småningom blir en drivmedelstation och servicepunkt. Bilverkstaden i anslutning till kiosken har renoverats och nymålats. En butik kan eventuellt rymmas där.

Bygdegård

I Aspa finns en bygdegård med fotbollsplan, elljusspår 1250 meter, utegym och frisbeebana 6 hål som alla underhålls av Ludgo-Spelviks bygdegårdsförening resp Löthens gymnastik- och idrottsförening. Även parkourbana, BMX-bana och grillhus är på gång. I bygdegården har gymnastik- och idrottsföreningen omklädningsrum med bastu och klubbrum. Även Ludgo-Spelviks hembygdsförening hyr ett mötesrum i byggnaden. Alla tre föreningarna har ett informellt samarbete kallat Ludgoalliansen. För Ludgo finns ett Nyhetsbrev som distribueras varannan vecka via e-post till intresserade. Nyhetsbrevet täcker även Runtuna och Lid.

Natur och kultur

Historiskt är Aspa en gammal knutpunkt med tingsplats för Rönö härad, kallat Aspa löt. Det finns flera natur- och kulturområden i omgivningen värda ett besök, ex naturreservatet Dagnäsön i sjön Båven, åsgropen Tore grav, Spelviks medeltidskyrka, flera runstenar och andra fornlämningar, Torpesta kvarn m m. Eriksgatan går genom Aspa. Dock saknas en större allmän badplats.

Kommunikationer

Aspa ligger utmed väg 223 mellan Nyköping och Björnlunda/Gnesta där buss trafikerar regelbundet. Fiber har nyligen dragits genom Aspa men saknas i ytterområdena. Ludgo-Spelvik berörs inte annat än indirekt av den planerade järnvägen mellan Stockholm och Nyköping, den s k Ostlänken.

Företagsamhet

På orten finns förutom jordbruk ett antal mindre företag. Dessutom finns Jägareförbundets Östermalma, som erbjuder utbildning i jakt och viltvård. Östermalma har även en välrenommerad restaurang, barockslott och vandrarhem. I Aspa finns även Viktoriagården som på antroposofisk grund erbjuder vård och omsorg för unga och vuxna.

Bebyggelseutveckling

Idag finns två obebyggda tomter lediga för bebyggelse centralt i Aspa. Dessa tomter kan dock behöva reserveras för exempelvis seniorboende i anslutning till nuvarande äldreboende. Akut behövs därför nya platser för presumtiva inflyttare.

Barnomsorg

Barnomsorg finns i grannsocknen Runtuna, gamla kommunalhuset (Gustavsberg). Barnomsorg finns även vid Runtuna kyrka under namnet Vått och torrt.

Utmaningar

Den största utmaningen för Aspa är bebyggelseutvecklingen, vilken är ömsesidigt beroende av service i form av skola (LM-skola finns idag i Runtuna), drivmedel, livsmedel och annan service.

Huvudbudskap

  Saknas i samhället eller borde förbättras Viktigast för samhället – vad vi vill prioritera
1 Mack Mack
2 Minilivs  
3 Seniorboende  
4 Gång- och cykelväg utmed väg 223  
5

Distriktssköterska (mobil)

 
6 Buss (kommunikationer)  
7 Paketutlämning  
8 Bondens marknad