Ålberga

Ålberga
Ålberga

I Ålberga finns idrottsanläggningen Dambroängen, där föreningen Ålberga GIF huserar. Där finns också ett elljusspår för längdskidåkning på 4 kilometer. Det anordnas även gympa för alla åldrar, flera gånger i veckan. Under vintersäsongen finns även den populära Ålbergabacken med egen skidlift.

Ålberga skola är en liten skola med elever från förskoleklass till åk 3. Skolan har nära till skog och natur och de arbetar aktivt med utomhuspedagogik. En dag varje vecka flyttar de ut undervisningen och en gång i månaden lagar de även lunch tillsammans ute. Smultronstugan i Ålberga är en förskola med två avdelningar. På Gröna avdelningen går barn i åldern 1-3 år och på Gula avdelningen går barn i åldern 3-5 år.

Utanför samhället finns fritidsbad vid Bålsjön med omklädningsrum, bryggor och WC.

Ålberga ligger bara tre kilometer från gränsen mellan Södermanlands och Östergötlands län och är en av Svealands sydligaste utposter. Närliggande tät- och småorter är Kvarsebo i Östergötland och Jönåker i Södermanland.

index

Bilder över Ålberga

  • Ålberga

Serviceplan för Ålberga och Kila

Ur “Underlag till Serviceplan för Landsbygden i Nyköpings kommun 2019 – 2022”
Läs hela “Underlag till serviceplan Nyköping landsbygd” (pdf)

Antal invånare i tätorten: 241
Antal invånare inkl. omland: 803 

Ortsbeskrivning

Ålberga och Kila ligger cirka tre mil väster om Nyköping i Kiladalens västra del, mellan Stavsjö och Jönåker. I området bor ca 800 personer. Av dessa är 23 % barn under 19 år, där de flesta barnen är i förskoleåldern. Andelen pensionärer i området är 30 % och medelåldern är 50 år

I nästan 40 % av hushållen bedrivs företagande. Av dessa är nästan hälften kopplade till de

gröna näringarna, med flera stora jordbruksföretag. Här finns även sådana verksamheter som är lämpliga för distansarbete som konsultverksamhet och IT, men även mer lokalt verkande företag såsom snickare, frisör, elektriker och andra serviceföretag.

Av de som bor i området räknas 31% som högutbildade. 52% har gymnasieutbildning och 16% har endast grundskoleutbildning. 46% arbetar i privat sektor. Av de som är mellan 20 och 64 år förvärvsarbetar 82%.

De flesta arbetar eller studerar i Nyköping (ca 60 %) men många arbetar även i Norrköping (ca 27 %) eller på orten (22%). Andra orter som Ålbergabor pendlar till är bland annat Oxelösund, Jönåker, Krokek, Stockholm, Södertälje och Linköping.

Vi som bor här gör det för att vi uppskattar naturen, lugnet och tryggheten, skolan, idrottsföreningen och gemenskapen. Våra fritidsintressen är motion och idrott, djur och natur, motor, hus & trädgård.

Senaste året har 39 personer flyttat till Ålberga. De flesta som flyttar till Ålberga är födda sent 1950, tidigt 1960 och sent 1940-tal. Till Ålberga flyttar personer från främst Nyköping, andra adresser i Ålberga, Jönåker, Kolmården och Oxelösund. De flesta som flyttar ut flyttar ofta till Nyköping, andra adresser i Ålberga, Oxelösund, Jönåker och Linköping.

I Ålberga finns en förskola och en skola för årskurserna 0-3. I Kila finns en kyrka med församlingshem, en brandstation, en möbelbutik och en ridanläggning med ridhus. Strax utanför Ålberga ligger Bålsjön, där det finns en handikappanpassad badplats. I Ålberga finns även en returstation för förpackningar. Sommartid finns en trädgårdstipp mellan Kila och Ålberga.

Tidigare fanns en lanthandel i Ålberga. Idag finns möjlighet att handla via den så kallade Digitala lanthandeln, där man beställer sina varor på en hemsida och sedan får varorna levererade till en utlämningsplats i Ålberga en gång i veckan. Närmaste närbutik finns idag i Jönåker ca en mil bort, där det även finns bensinstation och pizzeria.

I Ålberga finns en idrottsförening, Ålberga Gymnastik och IdrottsFörening och anläggningen Dambroängen. Här finns stor fotbollsplan, motions/skidspår och en föreningslokal med gymnastiksal, sammanträdesrum samt flera omklädningsrum med dusch och bastu. Här bedriver föreningen gymnastik- och fotbollskurser för barn samt gymnastik för vuxna och äldre. Även andra aktiviteter arrangeras här, till exempel bakluckeloppis och klädbytardagar. Lokalen kan även bokas för fester och dylikt. Ålberga GIF driver även slalombacken Ålbergabacken. Flera andra föreningar finns i området som arrangerar aktiviteter, till exempel Ålberga Stavsjö föräldraförening, som ordnar aktiviteter för barnen t.ex. halloweendisco, julmarknad mm. Det finns även en pensionärsförening och en hembygdsförening.

I närheten av Ålberga finns det stora naturreservatet Fjällmossen, som lockar många besökare. Här finns fina vandringsleder och rastplatser med vindskydd. Genom reservatet löper även den populära vandringsleden Sörmlandsleden.

Prioriteringsområden
1.      Förbättrade kommunikationer

Bussförbindelse till och från Nyköping är i huvudsak anpassad till skolornas tider. Att pendla till arbetet bedöms som mycket svårt. Möjligheten att till och från arbetet åka kollektivt till andra orter än Nyköping är omöjligt

Förbättrade kommunikationer är det största behovet av förbättrad service som de boende i Ålberga pekar ut. Förutom kollektivtrafik vad gäller tider för bussar är vägen mellan Ålberga och Kila viktig och i större behov av underhåll än vad den ges idag. Detta gäller både sommar och vinter. Att kunna pendla med tåg tros göra orten mer attraktiv för en bredare massa. Station i Ålberga är önskemål nr ett men att kunna ta sig till Nyköpings och Krokeks stationer för pendling vidare är också önskvärt.  

2.      Barnomsorg/skola

Tillgång till barnomsorg/skola anses avgörande för ortens framtid. Den skola och barnomsorg som finns uppskattas mycket. Ett stort önskemål är att utöka skolan från F-3 till att åter vara F-6. Vidare önskas Fritidsgård och mer aktiviteter.

3.      Dagligvaror

Många har framfört önskemål om en butik på orten. Detta inte bara för att tillhandahålla service utan också för att detta blir en naturlig samlingspunkt som idag saknas i samhället. Andra önskemål med samma bifunktion är en park, kiosk, kafé, pizzeria eller liknande.

4.      Naturupplevelser

Naturen är en av områdets största tillgångar vilket borde tillvaratas bättre och göras tillgängligt för fler. Satsning på Bålsjönsbadplats med tex  utegym, grillplats, kiosk, bastu är förslag i linje med detta. Liksom förenklad tillgänglighet och marknadsföring av tex fjällmossens naturreservat, Sörmlandsleden, Ålbergaån mm.

5.      Bygga och bo

Behovet att bygga fler bostäder finns även i Ålberga. Seniorboende så att äldres möjlighet att bo kvar på orten ökar och därmed tidigare sätter sina villor på marknaden är högst på önskelistan.   

Denna sammanställning baseras på uppgifter från Hitta.se, samt på uppgifter lämnade i en

enkät till boende i och kring Ålberga och Kila. Enkäten har besvarats av 102 personer. Förutsatt att det är en person per hushåll som svarat motsvarar detta 294 av 800 invånare = 37%.

Huvudbudskap från Open Space-möte Ålberga

Saknas i samhället eller borde förbättras Viktigast för samhället – vad vi vill prioritera
1

Allmänna kommunikationer

 

Bussförbindelse utökade tider, Möjlighet att nå Krokek.

Anropstaxi.

2 Skola 4-6 En bra skola på orten. Förskola och Skola F-6
3 Trafik

Bättre väg mellan Ålberga och Kila.

Få ned farten i 30 zon.

Gång o cykelväg till badplats

4 Seniorboende

Hyreslägenheter i markplan.

Fler byggklara tomter

5 Dagligvarubutik

Samlingspunkt att samla service och aktiviteter vid

Utökat erbjudande via digitala lanthandeln.

6 Badplats Bålsjöbadets badplats Upprustning av det befintliga och tillförande nytt som tex grillplats, bastu och utegym.