Projekt LDL

Nycklar till framtiden 2.0

– vi låser upp Sveriges landsbygd

Smarta strukturer på lokal nivå kan ge kostnadseffektivitet, dvs kombinera god ekonomi med kundnöjdhet.

Kommuner som vill ligga i framkant när det gäller att leverera sina tjänster till alla medborgare både i tätorten och på landsbygden behöver söka efter nya arbetsformer. En lösning är att gränssnittet mellan kommunala och lokala utförare utvärderas och att nya strukturer av olika allmänna och privata samhällsorgan prövas.

Initiativet
Projektets mål har varit att demonstrera en modell för kommunal service som utförs till en lägre kostnad än idag samtidigt som utförandet genom lokala resurser ger en högre kundnöjdhet.

Vi har visat på hur en sådan modell skulle kunna se ut och stegen för att nå ett samarbete med en lokal utförare. Modellen bygger i hög grad på att medborgare i lokalsamhället får en reell möjlighet att engagera sig i hur delar av den kommunala servicen levereras. Modellen avses samtidigt ge icke oväsentliga positiva miljöeffekter genom att persontransporter minimeras. Reducerade tider för persontransporter bör även ge ekonomiska spareffekter.

Vi har även visat på svårigheterna att realisera modellen. Svårigheterna är i hög grad kopplade till ett förtroende till lokala utförare, kompetens och s k säkerhetsfrågor.

Här kan du läsa slutrapporten projekt “Nycklar till framtiden”

Projektägare är Kommunbygderådet i Nyköping i samarbete med Nyköpings kommun.

Projektfinansiering: Projektet har finansierats genom medel från Region Sörmland, Leader Sörmlandskusten, landsbygdsprogrammet 2014-2020 och resurser i form av nedlagd arbetstid av personal inom Nyköpings kommun.