PRojekt LDL 2013-2014

Det vikande serviceutbudet på kommunens landsbygd triggade Kommunbygderådet, som paraplyorganisation för de boende på landsbygden, att ta initiativet till ett utvecklingsprojekt. Vid samma tid gjorde länsstyrelsen en utlysning där man ställde medel till förfogande för att skapa “innovativa servicelösningar”.

Mål och resultat: Dels nådde vi konkreta resultat i form av ett antal servicepunkter och nya sätt att distribuera service, dels utvecklade vi metoder för det lokala utvecklingsarbetet. Alltsammans finns redovisat i en utförlig rapport. Se nedan.

Digital Lanthandel blev en succé! Se klippet:

stavsjöMålgrupp: Boende och företagare på Nyköping kommuns landsbygd. C:a en tredjedel av kommunens invånare bor på landsbygden, 18 000 personer.

Var genomfördes satsningen: Nyköpings kommun, Södermanlands län.

Tidsperiod: 2013-07-01 — 2014-12-31

Projektbeskrivning_LDL

Läs vår slutrapport

Slutredovisning_av_projekt_LDL

ldl

 

 

 

 

Kriterier för en servicefunktion: Servicepunkter obl och tillägg

Syftet med projektet var att stärka utvecklingskraften på landsbygden, främst genom att förbättra tillgången till offentlig och kommersiell service i våra mindre tätorter. Som framgår av namnet, lokalt driven landsbygdsutveckling, ville vi ha ett tydligt underifrånperspektiv där idéer och förslag skall växa fram från de boende på landsbygden. Vårt arbetssätt utgick från ett stort antal lokala grupper som har förmågan att se den egna ortens möjligheter till utveckling.

 

Servicepunkt Nyköpings landsbygd