Verksamhetsberättelse

Detta är vad styrelsen avser att framlägga till årsmötet 2023

KBR Verksamhetsberattelse 2022 (pdf)

Kommunbygderådets årsstämma 2023 kommer att ske den 30 maj kl 18:00 i Tystberga hembygdsgård.