Styrelsen

Styrelseförteckning för Kommunbygderåd Nyköping

Larz Johansson, ordförande, hustorp@gmail.com, 073-049 71 50

Gunnar Casserstedt, sekreterare, gunnarcasserstedt@hotmail.com, 073-068 37 00

Tord Bonde, kassör, tord.bonde@telia.com, 070- 367 23 23

Margareta Malmqusit, margareta.malmquist@tomtsater.se, 070-716 77 77

Bengt Anglered, bengt.anglered1@gmail.com, 070-617 00 07

Håkan Lundberg, hakan@lundbergtrading.se 070-321 60 60

Tommy Jansson, tommy@lomsjo.nu 070-602 35 01

Mikael Sundvall, info@wedeportmarin.se, 070-999 97 40

Sofia Josefsson, sofia@fyrby.nu, 073-073 76 00

Marcus Sjöström, bipennifer0519@gmail.com 070-571 24 38

Bertil Sannel, bertil.sannel@telia.com, 070-604 91 89

 

Revisorer:

Kurt Rindståhl, Nävekvarn

Jenny Grape Marmgård, Aspa

Kjell Edwardsson, Tystberga, ersättare

 

Valberedning:

Jacqueline Hellsten Bettna

Lennart Halvarsson Tystberga

Kjell Ericsson Runtuna