Synpunkter på Översiktsplan för Nyköpings kommun 2040, samrådsversion

Kommunbygderåd Nyköping, som är en politiskt obunden, ideell paraplyorganisation för hela kommunens landsbygd har lämnat synpunkter på föreliggande samrådsförslag till Översiktsplan 2040 för Nyköpings kommun. I vår roll som företrädare för landsbygdens intressen har vi i all huvudsak koncentrerat våra synpunkter kring frågor som berör de som är boende och verksamma på landsbygden

Läs hela remissvaret ÖP 2040