Samrådsredogörelse Bibanan Nyköping Ostlänken

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Kompletterande lokaliseringsutredning, Bibana Nyköping
Ostlänken, Nyköpings kommun, Södermanlands län
2017-10-20
Diarienummer: 2017/60493

SAMRÅDSREDOG SKAVSTA 20171020

Trafikverkets kommentarer till bl. a. Kommunbygderådets synpunkter på
förslaget från hösten 2017 om att lokalisera Skavstastationen till bibanan
genom Nyköping och inte vid huvudlinjen för Ostlänken.

SAMRÅDSHANDL SKAVSTA STN V3