Remissvar till föreliggande förslag till “Nyköpings kommuns Serviceplan”

Kommentarer till föreliggande förslag till “Nyköpings kommuns Serviceplan”. Riktlinjer för utveckling av service på Nyköpings landsbygd.

Kommunbygderådet har, på kommunens uppdrag, medverkat i arbetet med att ta fram ett underlag till den nu föreliggande Serviceplanen. Vi har noterat med tillfredsställelse att förslaget i hög grad bygger på det underlag Kommunbygderådet levererat men vi vill ändå komma med några kompletterande synpunkter och några konkreta förslag som redovisas i det följande:

Vi tycker det är positivt att förslaget till riktlinjer tar sin utgångspunkt i konkreta påståenden.
1. Oavsett var man väljer att bo skall det finnas likvärdiga förutsättningar och möjligheter till en god livskvalitet.
2. Kommunen har identifierat ett behov av en serviceplan för att säkerställa servicen på landsbygden.
3. Kommunen stödjer Sörmlands regionala serviceprograms fyra prioriterade områden: kommersiell- och offentlig service, IT-infrastruktur, bygga och bo samt jobb och entreprenörskap.

Läs Kommunbygderåd Nyköping remissvar(pdf)