Inbjudan – en strategisk plan för ortsutveckling – 5 mars 2020

Pröva nya lösningar

Vi får möjlighet att fördjupa samtalet med arkitekten Eriks Bergs visionära lösningar om lokal bygdeutveckling som han presenterat på Sörmlands landsbygdsting.

Vi behöver nya berättelser som kan stödja en ny utveckling av våra bygder. Vi vill inspirera till tankar och idéer om hur vi i framtiden kan utveckla en ort på landsbygden där den röda tråden är vilka funktioner som stödjer varandra. Svaret är inte bostadsbyggande i sig. Både fysiska och sociala strukturer behöver utvecklas – de går hand i hand med varandra. Egen kapacitet i bygden att uppföra fysiska strukturer är en nyckelfråga. Att bygga samhällen ger sammantaget ett starkare och mindre sårbart lokalsamhälle.

Inbjudan – En strategisk plan för ortsutveckling