Enkät om Kommunbygderådets framtida verksamhet

Till dig som bor och verkar på Nyköpings landsbygd

Kommunbygderåd Nyköping är en ideell förening som bildades 2011 med rollen att fungera som en paraplyorganisation för kommunens 12 landsbygdsorter och kunna föra en gemensam talan inom områden som upplevdes befrämjande för de boende. Initiativet togs av länsstyrelsen i Sörmland som krokade arm med LEADER.

Nu tio år senare vill vi göra en uppsummering och åter ta temperaturen på de frågor som berör landsbygden. Svaren på den enkät vi tagit fram ska ligga till grund för arbetet att utveckla en ny plattform och resultatet ska kunna presenteras för föreningens årsmöte den 30 maj 2023.

Ambitionen är att frågan om Kommunbygderådets framtida verksamhet förankras brett.

Enkäten riktar sig till dig som företrädare för en lokal ideell förening. 

Genom att sprida brevet vidare i era lokala föreningar och  sammanslutningar som e-mail eller Facebook och liknande kanaler når vi maximalt ut i Nyköpings kommuns landsbygd.

Enklast är att dela den här sidan, i sin helhet eller anpassat till er förening. Att svara på enkäten tar bara några minuter. Klicka enklast på följande länk:
Till enkäten

Svara senast 31 mars.
Resultatet kommer att presenteras på Kommunbygderådets
hemsida i maj 2023.