Dialogträffar för samverkan och utveckling

Är du boende eller verksam inom närings- och föreningslivet? 

Välkommen till en dialogträff föra tt tillsammans skapa tillväxt och samverka för utveckling

8 mars  –  Bygdegården, Tystberga
Samhällsbyggnad och skola

16 maj – Bygdegården, Vrena
Trygghet, beredskap och säkerhet

19 september – Bygdegården, Aspa
Kultur och fritid

14 November – Citylokalen, Jönåker
Social omsorg och hälsa

Välkommen, anmäl dig på

https://nykoping.se/dialog