Dags för nya utmaningar 40 000 kr i potten för projekt

Det här riktar sig till dig som var “lokal gruppledare” i arbetet med att ta fram underlag till den kommunala serviceplanen som nu är i det närmaste klar för antagande av Kommunstyrelsen. Men det är ju ändå bara en plan och nu handlar det om att göra verkstad av det hela.

Från Kommunbygderådets sida har vi fortsatt att, tillsammans med Näringslivsenheten, identifiera olika utvecklingsområden inom kommunens verksamheter. Först ut är Kultur och Fritid där man gärna ser att vi utvecklar nya verksamheter på våra tolv orter. Det kan handla om evenemang och aktiviteter inom olika idrotter, dans, måleri, musik med mera. Gärna verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar och som stärker den egna ortens attraktivitet och tillväxt.

För varje ort finns en ekonomisk ram på 40 000 kr. Ramen kan bekosta ett större projekt eller flera mindre och verksamheterna skall vara tillgängliga för alla som vill vara med och självklart behöver vi tänka på sådant som jämställdhet, hållbarhet och integration. Ersättningen utgår för ett år men kan komma att förlängas om verksamheten är hållbar över tid.

Det blir nu din uppgift att samla ihop ett gäng kreativa människor som har visioner om vad den egna bygden kan behöva. När det sedan kommer till genomförandet så kan uppdraget gå till någon befintlig förening eller om ni vill skapa något nytt.

I den första fasen vill vi i Kommunbygderådet ha in preliminära förslag och idéer på aktiviteter. Våga gärna pröva nytt! Vi är medvetna om att vi just nu lever i en tid med begränsad rörlighet men vi är ju samtidigt digitala och det är just nu som vi behöver spännande aktiviteter, inte minst på landsbygden. Vi ser fram mot era förslag senast den 30 april.

I nästa fas skall vi tillsammans, och med kommunen som part, finslipa idéerna och lösa finansieringen. Kom ihåg, det ligger 12 x 40 000 kr i potten! Och det kan komma mer inom andra verksamhetsområden.

Era förslag skickar ni till endera hustorp@gmail.com eller gunnarcasserstedt@hotmail.com

Vi svarar naturligtvis på frågor under resans gång. Ring Larz 073-049 71 50 eller Gunnar 073-068 37 00.

För Kommunbygderådet. / LarzGunnar