Årsstämma 2023

Kommunbygderådets årsstämma 2023 kommer att ske den 30 maj kl 18:00 i Sättersta hembygdsgård. OBS platsen.

Se verksamhetsberättelse som styrelsen avser att framlägga till årsmötet.