Årsmote 22 april 2020


Föreningen håller sitt årsmöte i direkt anslutning till Leader Sörmlandskustens årsmöte den 22 april kl 15.00 i Näringslivets hus, Nyköping

Anmäl er till Jacqueline Hellsten info@leadersormlandskusten.se 

Meddela om ni önskar komma eller föredrar en skyplänk.