Medlemmar

Medlemmar i Kommunbygderådet är alla föreningar på landsbygden som vill delta och som har anmält en eller flera personer som informationsmottagare (via e-post).

Vill du och din förening också bli medlemmar? Skicka då er e-postadress till Jacqueline Hellsten jacqueline.hellsten@telia.com

Här kommer vi lägga ut alla kontaktuppgifter för våra medlemmar.

Dessa föreningar tog initiativet till att bilda Kommunbygderåd Nyköping

Kiladalens intresseförening

www.kiladalen.se
Larz Johansson/ hustorp@telia.com

Intresseföreningen bildades redan i slutet av 90-talet med syfte att utveckla landsbygden och de små tätorterna i vårt område. Vi har fått en allt större roll som opinionsbildare och pådrivare i flera viktiga samhällsfrågor. Därför vill vi verka för att skapa en reell plattform för att göra den sörmländska landsbygden hörd.

Råby, Ripsa och Husby-Oppunda ek för.

www.servicepunkt.se
Håkan S Lundberg

Föreningen finns i Råby, Ripsa och Husby-Oppunda i Nyköpings kommun och har till ändamål att arbeta för vår bygds utveckling.
Vi är organiserade i olika arbetsgrupper och genomför utvecklingsprojekt som våra medlemmar tycker känns angelägna.
Vi fungerar som navet för samverkan mellan bygdens förening, företag och invånare.
Vi har idag en träffpunkt i g:a snickeriet i Råby möjlighet att hämta ut matvaror som beställts av Ica Maxi i Nyköping

 

Vrenabygdens intresseförening

www.vrena.eu
Karin Andersson/ karin.berga@telia.com

Vårt mål är att företräda lokala intressen, så att bygden fortsätter att vara en eftersökt plats att bo och verka på och samtidigt bli en attraktiv plats för nyetablering av både bostäder och företagande. Tillsammans ska och vill vi visa, att Vrena inte är orten som håller på att försvinna. Vi tror på samverkan inför framtiden.

Husby-Oppunda sockenförening

www.husby-oppunda.se
Tord Bonde/ tordbonde@telia.com

Föreningen bildades samband med övertagandet av Husbys gamla församlingshem. Vi genomför flera årliga aktiviteter så som sockendag, loppis och flottfärden. I dag har föreningen en anställd person som sköter och underhåller fastigheten, vandringslederna och badplatsen. Vår vision är att samverka kring lokala frågor och skapa gemenskap i socknen.

Tystbergabygdens nätverk

www.tystbergabygden.net
Bertil Sannel bertil.sannel@telia.com
Sigyn Björk sigyn.bjork@telia.com

Syftet med Tystbergabygdens Nätverk (TN) är att samordna ett 20 tal föreningars insatser samt att använda invånarnas kunskaper och kreativitet för att påverka bygdens utveckling. TN ska samarbeta med, påverka och utveckla kontakterna med den politiska ledningen inom Nyköpings kommun och andra offentliga organisationer som t.ex. Trafikverket och Länstrafiken.

Föreningen Utveckling Nävekvarn

www.navekvarn.se (FUNQ)
Lars Waern funq@navekvarn.se

FUNQ, är en ideell förening, som ska främja utveckling av företagande, service, kultur, fritidsverksamhet och turism i Nävekvarn och dess omgivning i samverkan med olika föreningar, näringsidkare och enskilda personer.

Vår viktigaste fråga handlar om framtiden; om att bevara vår livskvalitet.

 

Lundaskogs Byalag

http://lundaskogsbyalag.cybersite.nu/startsida

Kurt Nyström/ kurt.nystrom@spray.se

Det var en satsning på bredbandsfiber, som var upprinnelsen till Lundaskogs Byalag. Vi bildades i april 2011. Vi verkar i södra delen av gamla Lunda socken med omnejd. Vi arbetar för att göra vår röst hörd, och bidra till att vår bygd blir en levande del av nuvarande Nyköpings kommun.

Runtuna-Lids hembygdsförening

www.hembygd.se (Runtuna-Lids Hembygdsförening)
Gunilla Björkhem/ gunilla.bjorkhem@telia.com

Vår förening innefattar de två socknarna Runtuna och Lid ett par mil norr om Nyköping. Vi vill ta tillvara bygdens historia och vårda dess arv genom att också arbeta med inriktning mot morgondagen. Det är viktigt att vi i bygderna kan samlas kring gemensamma mål och aktiviteter.