Landsbygdsmiljonen/bidrag

Informationen är hämtad från Nyköpings kommuns hemsida

Bidrag till föreningar på landet

Alla föreningar på landsbygden inom Nyköpings kommun kan söka bidrag ur “Landsbygdsmiljonen”.

Nyköpings kommun har avsatt en miljon kronor “Landsbygdsmiljonen” för landsbygdsutveckling. Föreningar på landet kan söka max 75 000 kronor var ur miljonen för olika typer av projekt och satsningar. Tanken är att bidaget ska hjäpa igång satsningar som utvecklar landsbygden.

Ni som vill söka – vi ser gärna att ni även söker pengar från andra aktörer som blir medfinansiering till det ni vill göra.

Läs kommunens senaste regler landsbygdsmiljonen

Hur går det till?

Ansökningarna tas emot av Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun som också fattar beslut om dem. Ansökningar som beviljas ska gå i linje med landsbygdsstrategin samt ha fått positiva yttranden.

Yttranden

Alla ansökningar skickas till paraplyorganisationen Kommunbygderådet för yttrande. Kommunbygderådets uppgift är att företräda landsbygdens intressen.

Om ansökan berör ett område som någon av kommunens politiska nämnder ansvarar för kommer berörd nämnd också att yttra sig om ansökan.

Ansökan

Fyll i blanketten och skicka den och eventuella bilagor till:

Nyköpings kommun
Kommunstyrelsen
611 83 Nyköping

Eller e-posta till: kommun@nykoping.se

Kommunstyrelsen behandlar inkomna och beredda ansökningar vid tre tillfällen per år: oktober, februari och juni

Hjälp med ansökan

Har du funderingar kring ansökan, välkommen att kontakta mig:

Berit Christoffersson
Landsbygdslots
Näringslivsenheten
Nyköpings kommun
Tfn 0155 24 84 69
berit.christoffersson
@nykoping.se