Landsbygdsmiljonen

Även under detta år har det varit möjligt för föreningar och organisationer på landsbygden att söka medel ur kommunens landsbygdsfond.  Kommunbygderådet ges tillfälle att yttra sig över inkomna ansökningar före beslut i
kommunstyrelsen.

På kommunens hemsida finns ansökan.