Kontakt

Ordförande  Larz Johansson 0730-497150 hustorp@gmail.com

Eftersom vi i största möjliga utsträckning kommer att skicka ut information och kallelser via e-post är det viktigt att din förening anmäler en (eller flera) informationsmottagare som i sin tur kan sprida informationen vidare inom föreningen.

Anmälan om e-postadresser skickas till Jacqueline Hellsten jacqueline.hellsten@telia.com