Kommunens bostadsförsörjningsprogram

Under året har kommunen presenterat ett första förslag till bostadsförsörjningsprogram som Kommunbygderådet haft möjlighet att ge synpunkter på.