Remissvar till föreliggande förslag till “Nyköpings kommuns Serviceplan”

Kommentarer till föreliggande förslag till “Nyköpings kommuns Serviceplan”. Riktlinjer för utveckling av service på Nyköpings landsbygd. Kommunbygderådet har, på kommunens uppdrag, medverkat i arbetet med att ta fram ett underlag till den nu föreliggande Serviceplanen. Vi har noterat med tillfredsställelse att förslaget i hög grad bygger på det underlag Kommunbygderådet levererat men vi vill ändå […]

Läs mer