Initiativ

Det pågår ett antal olika initiativ och projekt för att skapa en levande landsbygd och förbättra service.

Det finns många engagerade personer! 

Kommunbygderådet Nyköping är en paraplyorganisation för hela kommunens landsbygd och har till uppgift att tillvarata landsbygdens intressen och att företräda de boende i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Kommunbygderådet är i olika sammanhang remissorgan men ser även som sin uppgift att ta egna initiativ i frågor som gagnar landsbygden.

Här är några aktuella frågor/områden: