Initiativ

Det pågår ett antal olika initiativ och projekt för att skapa en levande landsbygd och förbättra service.

Det finns många engagerade personer!