”Samarbeten ger landsbygden kraft att utvecklas”

Just nu pågår en av de mest omfattande demokratiprocesserna i kommunens landsbygd på många decennier, en process som Kommunbygderåd Nyköping tagit på sig att driva i samarbete med kommunens näringslivsenhet. Målet är att ta fram underlaget till kommunens Serviceplan för landsbygden för den nuvarande mandatperioden.

Läs inlägget i Sörmland Nyheter.