Översiktsplanen för 2040 utelämnar en hel bygd

Förslaget till översiktsplan måste justeras. Gör det tydligt att Råby, Runtuna och Rönöbygden ses som noder och utvecklingsområden, skriver ett antal representanter från kyrkoråd och sockenråd.

Läs hela inlägget på sn.se