Replik på debattartikel i SN om Nyköpingsbanan 220128

Tore Jansson har i en debattartikel i SN den 28 januari frågat om Nyköpingsbanan behövs när trafiken på Ostlänken inleds. Han hävdar bland annat att resandeunderlaget på banan är för litet för persontrafik.

Men så är det inte ens idag mellan Norr- och Nyköping! I och kring orterna Åby och Krokek, med kringliggande orter och landsbygd, bor nu i stort sett lika många som i Trosa kommun. De som bor där ska få ett resecentrum vid Ostlänken i Vagnhärad. Men om Nyköpingsbanan avvecklas mister många norrköpingsbor lokal tillgång till tågtrafik. Kolmårdens station läggs ner, och den hållplats som ska öppnas i Åby, även för resande mot Nyköping och Stockholm, kommer bara att fungera för resor mot Katrineholm.

Därför har Trafikverket, i den järnvägsplan för resecentrum i Nyköping som nyligen vann laga kraft, reserverat utrymme för pendeltågstrafik mellan Norr- och Nyköping på den nuvarande banan efter det att tågtrafiken på Ostlänken har inletts. Och en politisk nämnd i Region Östergötland rekommenderade i juni 2020 att en del regionaltåg mellan Östergötland och Stockholm inte ska köras via Ostlänken, utan på Nyköpingsbanan mellan Norr- och Nyköping, och Nyköping – Stockholm på den östra delen av bibanan och Ostlänken. De här tågen ska göra uppehåll i Åby, Krokek och Nyköping.

Kommunbygderåd Nyköping har i 10 års tid argumenterat för att både Nyköpings- och TGOJ-banorna på lång sikt ska trafikeras av persontåg, och därmed bli viktiga byggstenar i en fysisk struktur för god landsbygdsutveckling i hela kommunen. Utmed dessa banor finns det fortfarande ”pärlband” av mindre orter som ska kunna utvecklas. För ett par år sedan föreslog ett konsultföretag sådan pendeltågstrafik i en utredning gjord åt Nyköpings kommun. Där föreslogs tåguppehåll från 2050 i Åby, Krokek, Jönåker, Enstaberga, Nyköping, Sjösa, Tystberga, Vagnhärad, Hölö och Järna samt i Oxelösund, Nyköping, Stigtomta och Vrena.

Det finns mycket som talar för framtida pendeltågstrafik på dessa båda banor från låt oss säga 2050-talet. Det ryms inga fler argument eller exempel i texten här, men du kan läsa om ytterligare argument mer här.

Men att idag, under pågående klimatomställning av samhället, avveckla en för 90 år sedan elektrifierad järnväg på 5-15 mils avstånd från en storstad som Stockholm, det förefaller inte att vara någon god tajmning!

Nyköping den 31 januari 2022 / Bertil Sannel

Läs även artikel i sn