Kommunalt Stödpaket till företag idag – P-skiva som både gynnar landsbygden och det lokala näringslivet

Näringslivet är hårt pressat med anledning av den rådande situationen med coronaviruset. Nu är det viktigt att alla hjälps åt och att företagen får stöd från invånare, andra företagare, organisationer och inte minst det offentliga. Nyköpings kommun har beslutat om ett första lokalt stöd till företagen.

Bland de insatser vi saknar är PROGRESSIVA ÅTGÄRDER, dvs insatser som inte kostar kommunen något men istället stimulerar näringslivet i Nyköping, s k ”low hanging fruits”. Vi vill med andra ord gå längre än att mildra smärtan; vi vill se åtgärder som stimulerar.

Det är ett sedan länge känt faktum att parkeringsavgifter upplevs som en särskild belastning för de boende och företagarna på landsbygden som i brist på allmänna kommunikationer måste ta bilen när man skall uträtta ärenden i centralorten. Det gäller oavsett om man skall handla eller besöka olika institutioner eller myndigheter. Parkeringsavgifter är en källa till irritation och en ej försumbar kostnad.

I linje med det lokala stödpaketet till företag som lanserades under gårdagen så bidrar en borttagen avgift till att stimulera handel och företagande samtidigt som fler väljer den egna centralorten framför andra orter bortom kommungränsen. Om åtgärden riktas till landsbygden så skulle den dessutom kunna vara ett litet bidrag till att utjämna skillnaden mellan stad och land.

Vi föreslår att en P-skiva tilldelas permanentboende med bil på landsbygden motsvarande en bil per hushåll/familj. Med landsbygden avser vi samma avgränsning som görs i förslaget till serviceplan (12 orter med omgivande landsbygd) Användningen av P-skiva går att kombinera med nuvarande system med parkeringsautomater och innebär helt enkelt en slopad avgift, helt i linje med andra avgifter som tagits bort i det tidigare nämnda stödpaketet.

Butikerna i Nyköping blöder. Gränsen för överlevnad är i många fall knapp. Insatsen bör därför iscensättas omedelbart. P-skivor bör kunna finnas i varje hushåll före mars månads utgång.

Kommunbygderåd Nyköping 2020-03-24

Larz  Johansson                      Gunnar Casserstedt
ordf                                            sekr