Vi vill göra skillnad och påverka

Alla talar om en levande landsbygd men vi som bor här upplever en pågående försämring av serviceutbudet. Det är dags att vi samlar våra krafter för att kunna påverka utvecklingen.

LEVA/BO

Det finns en ökad efterfrågan på boendemiljöer på landsbygden. Oavsett var man väljer att bo ska det finnas likvärdiga förutsättningar och möjligheter till en god livskvalitet.

SERVICEPUNKTER

Servicepunkter finns etablerade på orterna, Vrena, Jönåker, Tystberga och Nävekvarn. En viktig del i serviceplanen är att stärka underlaget för dessa servicepunkter och att utveckla konceptet till fler orter.

PROJEKT LDL

Ett projekt för att ta fram en modell inom kommunal service och landsbygdsutveckling för att skapa nya samarbetsformer för offentlig och kommersiell service på landsbygden

Senaste inläggen