Lyssna på samtal från Gastronomiska samtal

Värd Jacqueline Hellsten, Leader Kustlinjen, Axel Hansson, marknadsutvecklare LRF, Thomas Eriksson, affärsområdesdirektör Menigo, Fredrik Jonsson, kökschef Skiftingehus, Peter Eklund, Sörmlands Matkluster/Länsstyrelsen i Sörmland, Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket.

Arrangör: Stolt mat i Sörmland