valborg 2017 stavsjöVårtal av Urban Granström, kommunalråd,
Nyköpings kommun

19:00 Försäljning av kaffe, korv och lotter
19:00 Stavsjö Bruksmuséum öppnar
20:45 Samling vid Värdshuset för de familjer
som vill delta i fackeltåget
20:55 Fackeltåget avgår
21:00 Brasan tänds
21:05 Stavsjöventilerna inleder med sång
21:15 Vårtal av Urban Granström, kommunalråd,
Nyköpings kommun
21:25 Stavsjöventilerna sjunger in Våren
21:35 Fyrverkeri
21:45 Avslutning