Ripsa, Råby, Husby Oppunda

Träffpunkt Råby

traffpunkt

Föreningen finns i Råby, Ripsa och Husby-Oppunda i Nyköpings kommun och har till ändamål att arbeta för vår bygds utveckling.

Vi är organiserade i olika arbetsgrupper och genomför utvecklingsprojekt som våra medlemmar tycker känns angelägna.
Vi fungerar som navet för samverkan mellan bygdens förening, företag och invånare.

Vi har idag en träffpunkt i gamla snickeriet i Råby med anslagstavla och möjlighet till mindre möten. Vi avser att utveckla träffpunkten till en servicepunkt i vårt område.