Övrigt Nävekvarn, Buskhyttan

Faktaunderlag 20150101

Nävekvarn med omnejd
Tunabergshalvön vid Bråviken söder om Nyköping består av ett flertal tätorter och byar förutom om ren landsbygd.
Samhällena är:
NÄVEKVARN med 770 åretruntboende (+17)
SKEPPSVIK med 202 åretruntboende (+1)
SJÖSKOGEN med 57 åretruntboende (+1)
UTTERVIK med 85 åretruntboende (+1)
KOPPARTORP med 105 åretruntboende (-7)
BUSKHYTTAN med 278 åretruntboende (-10)
V LANDSBYGDEN med 81 åretruntboende (+3)
Ö Landsbygden med 284 åretruntboende (+10)
Totalt Tunaberg 1862 åretruntboende (+16)
Under sommarmånaderna utökas befolkningen med ett antal tusen fritidsboende och turister.
Nävekvarn som är största tätorten har en affär som också invigts 2014 av Landshövdingen till ”Servicepunkt”.
Efter det att Näfveqvarns Bruk lades ner 2010 finns nu ett antal mindre företag inom olika branscher i Nävekvarn som utvecklas successivt på egna ben.
Inom Nävekvarn finns också ett antal föreningar som var och en bidrar till utveckling av samhället.

FUNQ, Föreningen Utveckling Nävekvarn, är en ideell förening, som skall främja utveckling av företagande, service, kultur, fritidsverksamhet och turism i Nävekvarn och dess omgivningar. Detta sker i samverkan med olika föreningar, näringsidkare och enskilda. Föreningen skall även svara för medlemsservice till andra föreningsmedlemmar samt vara huvudman för EU-projekt. FUNQ skall fungera som kontaktlänk till kommunala och statliga myndigheter och verk. Föreningen skall arbeta på ideell grund och vara partipolitiskt obunden.