Samåkning

Mobil samåkning

Med Mobilsamåkning kan kollektivtrafiken täcka fler destinationer, nå längre ut i periferin och få fler avgångar – inte minst på udda tider som kvällar och helger. Läs mer om mobil samåkning

Hur gör dom i Broddetorp? affisch-april2013_ja-jk_edit_4

Mobilsamåkning erbjuder ett enkelt och tryggt sätt att samåka. Utgångspunkten är en gemenskap: invånarna i en bygd, de anställda på en
arbetsplats, medlemmarna i en bostadsrätts- eller idrottsförening etc. Vi kallar det för trygghetszoner. Mobilsamåkning föddes i den småländska byn Tolg. Byborna såg potentialen i alla halvtomma bilar och skapade ett samåkningssystem som kompletterar kollektivtrafiken. Broschyr Mobilsamåkning

Leverans av varor

”Gofreel är en kostnadsfri, miljövänlig och social tjänst där vi hjälps åt att leverera varor mellan vänner, bekanta och lokala företag”.
Läs mer: PosterGofreelSormland2014