Ostlänken är en föreslagen drygt 15 mil lång högfartsbana genom södra Sörmlands och centrala Östergötlands län mellan Järna och Linköping.
Av den nya banan kommer nästan halva sträckan, 73 av 174 km, att gå genom Nyköpings kommun, och då till allra största delen genom landsbygden i den södra delen av kommunen. Anläggandet av Ostlänken blir under byggtiden på omkring 7 år under 1920-talet ett av de största byggprojekten i Europa.

Bertil Sannel, Tystberga har redogjort tankar om Nyköpingsbanan under 2010-talet – från Svarte Petter till Fågel Fenix?

Läs mer i dokumentet

OSTLÄNKEN KBR 160601