Nycklar till framtidenKommunbygderådet Nyköping, har fått stöd från Leader Sörmlandskusten till ett projekt som avser att ta fram och dokumentera en ny modell inom kommunal service och landsbygdsutveckling.

Syftet är att identifiera och utveckla nya strukturer och samarbetsformer för offentlig och kommersiell service på landsbygden som både är kostnadseffektiva och erbjuder en hög grad av kundnöjdhet. Modellen skall ta hänsyn till att varje lokalsamhälle är unikt men den skall samtidigt vara applicerbar i hela kommunen eller regionen.

Kommunbygderådet har tagit fram ett omfattande underlag för den serviceplan som är under framtagning och vill nu säkerställa att det breda engagemang som visat sig i arbetet tas till vara. Under detta arbete har olika servicebehov identifieras och vi vill nu pröva nya former för utförandet som bygger, såväl på ett lokalt engagemang som kommersiella grunder. Lokala företag, utvecklingsbolag, ekonomiska föreningar eller andra sammanslutningar av organisationer kan vara aktuella som utförare om de uppfyller kraven på lokal förankring, ekonomisk stabilitet och långsiktighet i sitt engagemang.

Projektet har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och medfinansieras av Nyköpings kommun och Region Sörmland.

För mer info:

Gunnar Casserstedt 073-068 37 00
Larz Johansson 0730-49 71 50

 

Logo Nycklar till framtiden stor