Lokalt driven landsbygdsutveckling LDL Nyköping Ett projekt för att stärka och utveckla service på landsbygden 2013 – 2014

ldl

Läs vår folder

Vi har även skrivit en lite mer utförlig redovisning ni gärna får dela och dra nytta av!

Slutredovisning_av_projekt_LDL