Framtidsveckan Studiefrämjandet

Framtidsveckan Studiefrämjandet

Framtidsveckan 26-30 maj 2014

Vi står inför någonting helt nytt! Klimathot, ekologiska kriser, finansbubblor, energikriser… De globala hotbilderna är många och oroväckande. Framtidsveckan skall visa på att omställningen till ett hållbart samhälle måste börja nu. Den skall vara en motbild mot de dystra prognoserna. Vi ska tillsammans i Sydöstra Sörmland peka ut nya vägar mot framtiden och visa att lösningarna finns här lokalt.

Nu har ni en unik möjlighet att visa upp er organisation och nå ut till en stor målgrupp!

Studiefrämjandet i Nyköping arrangerar framtidsveckan
kontakta Susanna Engman för mer information. susanna.engman@studieframjandet.se
Läs programmet: inbjudan framtidsveckan förening, företagare