Den 12 mars hade vi årsmöte för Kommunbygderåd Nyköping!

Vi beslutade bland annat att utöka antalet styrelseledamöter till 13 ledamöter. Nyvalda personer är Gunnar Casserstedt Stavsjö,
Kjell Wiklund Tystberga och Päivi Hellberg Vrena.

Protokoll fört vid årsmöte med Kommunbygderådet den 12 mars 2014

Vi vill passa på att tacka av Monika Crafoord för ett gott arbete i styrelsen! Monika har varit drivande i frågor om besöksnäringen. Monika har bland annat tagit initiativet till att lansera upplevelseburken i Nyköping. Näringsliv & Tillväxt vill att landsbygden ska utvecklas och ska därför stötta projektet Upplevelseburken. 

Läs gärna mer om familjen Crafoords verksamhet på Lasätter gård